Tags

, , , ,

logo web_white1Eesti Rooma Klubi on 2015/ 2016 teinud endale nime avaliku arvaja ja sekkuva mõtlejate ringina. Klubi ja selle liikmete poolt esitatud ettepanekud, pöördumised ja avalikud kirjad on mõjutanud Eesti avalikku arvamust ja kõneks olevate probleemide käsitlemise rõhuasetusi. Klubi liikmeid on aktiivselt tegevad erialakogudes ja mõjugruppides, avaldanud arvukalt artikleid, kutsutud korduvalt kõnelema televisioonis, ERK arvamused on kostnud Riigikogu sõnavõttudes ära märgituna ja tsitaatidena. Klubi liikmetelt on ilmunud 2016 mitu raamatut.

Klubi liikmed on esinenud erinevatel rahvusvahelistel suurfoorumitel teaduse, poliitika, looduskaitse, energia, mõistliku toimimise jm. teemadel. Eesti Rooma Klubi liikme Ando Lepsi kirjutis oli jälle ära toodud suure Rooma Klubi uudislehes. ERK on läbi 2016 aasta olnud esindatud Rooma Klubi Euroopa Grupis, sh. esimest korda ka Ümarlaual – esindajana T. Stewart (12 nimeliselt kutsutud liiget Euroopa erinevatest riikidest).

captureEesti Rooma Klubi kodulehel on lugejad – 2016 aastal loeti ERK kodulehte iga päev 10-1000 erineva lugeja poolt. Kokku oli meil üle 8000 iseseisva lugeja, iga lugeja sattus meie lehele üsna mitu korda. Tõsi, 2015 aasta oli veelgi avalikum Eesti Rooma Klubi jaoks – lugejaid üle 9800. Kõige loetum autor oli 2016 taas Hardo Aasmäe, talle järgnes Tiiu Kuurme, kolmandale kohale trügisid aasta lõpus Juhan Telgmaa ja Rail Baltic teema. Palju (>1000 korra) uuriti  kodulehelt klubi enda kohta.
Oluliseks lugemismaterjaliks on koduleht muutunud nende eestlaste ja eesti keelt kõnelejate seas, kes ei ela Eestis või ei ole praegu siin (vt. joonis) – kokku oli 2016.a. lugejaid 66 maalt, sugugi mitte kõige rohkem Euroopast. Kokku on kodulehel käidud 32 000 korda. ERK on kaardil!

Nii nagu lubasime eelmise aasta algul, on ERK muutumas. Just oma seotuselt ja suhtelt ümbritsevaga. See muutus on olnud kõnekas, see muutus on olnud sekkuv ja suunav, see muutumine Eesti tuleviku eest muretsejana jätkub.

Uuest aastast püüame veelgi tugevdada ERK kui eestkõneleja positsiooni. indexOleme selleks valmis. Meie sõberorganisatsioonid on oodatud koostöö ettepanekutega. Klubi pakub ka oma liikmete üksikesinemiste korraldamist ja vajadusel tehnilist tuge. Pöörduge julgesti (vt. Kontakt). ERK on tugevnenud organisatsioonina nii struktuurilt kui kaalukuselt. ERK kasvamine on olnud pikk, kuid kindel ja tulemuslik.


ERK on kaardil!

Veel sündmusi, mis seotud ERK tegevusega 2016

konverents „EESTI RAHVUSE KESTMISEST“

Rahvuse teemaline TA konverents oli algatatud Ülo Kaevatsi (29.09.1947 – 30.01.2015) ettepanekul. Kavas olid muuhulgas sõnavõtud ERK liikmelt ja liikme kohta: eesti

– põllumajandusteadlase Arvo Sirendi ettekanne „Eestlus ja tema põllumajandus“
– K. Pätsi Muuseumi Ühingu esimehe Trivimi Velliste ettekanne Ülo Kaevatsist   (29.09.1947 – 30.01.2015) endisest riigisekretärist ja ühest EV iseseisvuse taastamise juhist


Arvamusfestival 2016 Paides

Ka sel aastal on Arvamusfestivalil osalemas, esinemas, väitlemas, arvamas ja tooni andmas terve hulk Eesti Rooma Klubi liikmeid. Uuri lähemalt  KAVAST:

*E. Ergma – Millest tähed räägivad? Mang vs Ergma
*
O. Tammemäe – 1) Kliimapoliitika 2050 – kas Eesti on paadis?
. . .
13-08-2016 Paide. . . . . . . . . . . 2) Mis on keskkonnainnovatsioon ja kuidas seda mõõta?
*J. Telgmaa – Üleminek taastuvenergiale – kas otsustav kursimuutus või loomulik areng? >>Vt. SIIT << (salvestas EE)
 *Ü. Vooglaidi- Teel teadmusühiskonda