Kontakt

Interested persons (bodies) in the activity of the CoR or Estonian Association, please turn to the following members. Participation on the meetings is by invitation, the activity of the Club is for the benefit of the public interest.

Eesti Rooma Klubi tegevuse kohta saate uurida allpool toodud kontakte kasutades või klubi liikmetelt. Klubi koosolekutel osaletakse kutse alusel, klubi tegevus on aga avalik hüve.


  • tarand 4Presidendi kt / Deputy President Dr. Andres Tarand
    asutajaliige / founder

Andres Tarand on 2018 esitatud Rooma Klubi täisliikmeks.


  • telgmaaEesti Rooma Klubi peasekretär / Secretary General Juhan Telgmaa asutajaliige / founder

+(372) 511 7041


logo web_white1Postiaadress / Postal address

Eesti Rooma Klubi /
 Estonian Association for the Club of Rome / ELKS
Koidu 80
10139 Tallinn, Estonia

Meile võib alati kirjutada erk@roomaklubi.com

Juhatus ja liikmed / the board and members