Eesti Rooma Klubi toimkonnad 2019/2020

Eesti keel on trikkidega – juhatus ja juhatust andma tähendab juhtima, hiljem tekkis sellest mõiste juhtiva kogu kohta.

VT ÕS2018: juhatus: Töötas meistri juhatusel v juhatuse all, tegi meistri juhatust mööda v juhatuse järgi. Laulis ühendkoor Gustav Ernesaksa juhatusel. Emakeele Seltsi juhatus. Sisse+juhatus, tee+juhatus, väe+juhatus, ülem+juhatus.

Eesti Rooma Klubi juhatuse moodustavad president Arvi Hamburg ja tema meeskond: Andres Tarand, Juhan Telgmaa, Agu Tamm, Nelli Kalikova ja Ivar Raig. Juhatuse koosolekud on Klubi teistele liikmetele avatud nõuandva häälega.
Juhatusele on abiks toimkondade koordinaatorid. Toimkondade ehk töögruppide info vastaval lehel. 2019 käivitub lisaks majanduse toimkond, mis hõlmab ka energeetika ja strateegia teemad.

ERK juhtimise aluseks on arusaam, mis Rooma Klubi ja mis rolli selles mängib Eesti Rooma Klubi.

Dr. Andres Tarand

Mis on Rooma Klubi?

Juhan Telgmaa

Miks on Eestis Rooma Klubi?


Eesti riik on väike. See ei tähenda, et see ei vaja strateegilist juhtimist ja avatud pilguga nii kaugusse kui enese ümber vaatamist. Eesti strateegia 2035 loomise raamis püüdsime oma mõtetega olla abiks Riigikantseleile.