Eesti Rooma Klubi toimkonnad 2019/2020

Eesti keel on trikkidega – juhatus ja juhatust andma tähendab juhtima, hiljem tekkis sellest mõiste juhtiva kogu kohta.

VT ÕS2018: juhatus: Töötas meistri juhatusel v juhatuse all, tegi meistri juhatust mööda v juhatuse järgi. Laulis ühendkoor Gustav Ernesaksa juhatusel. Emakeele Seltsi juhatus. Sisse+juhatus, tee+juhatus, väe+juhatus, ülem+juhatus.

Eesti Rooma Klubi juhatuse moodustavad president Arvi Hamburg ja meeskond: Andres Tarand, Juhan Telgmaa, Agu Tamm, Nelli Kalikova ja Ivar Raig. Juhatust toetab tegevjuht ehk peasekretär Tuuli Stewart, abiks on toimkondade koordinaatorid. Toimkondade ehk töögruppide info leitav vastaval lehel. 2019 käivitus majanduse toimkond, mis hõlmab ka energeetika ja strateegia teemad.

Juhatuse koosolekud on Klubi teistele liikmetele avatud nõuandva häälega.

ERK juhtimise aluseks on arusaam, mis Rooma Klubi ja mis rolli selles mängib Eesti Rooma Klubi.

Dr. Andres Tarand

Mis on Rooma Klubi?

Juhan Telgmaa

Miks on Eestis Rooma Klubi?

  • Kuula Rooma Klubi lühivestlusi Eesti strateegia teemal: