Hooaeg 2017-2018

50 logoSee aasta on kogu Rooma Klubile eriline – asutamisest möödub 50 aastat. Sellega seoses tehakse nii tagasi kui ettepoole vaatamisi, analüüsitakse, korrastatakse, vajadusel tehakse muudatusi, proovitakse uut, meenutatakse vana head.

Süvenenumad lugejad leiavad meie kodulehelt kajastusi planeedi ja kogu inimkonna pärast muretseva kogukonna tegemistest nii Eestis kui kaugemal. Meie klubi ajalugu on toodud siin. Ajalugu ei jää seisma – me kirjutame seda ka täna.

Kui tunned, et Sinu maailmapilti juhib teadusmõtlemine, oled valmis koostööks, jagad Rooma Klubi printsiipe ja oskad neis kaasa raakida nii globaalses kui kohalikus kontekstis, anna endast teada ja tule mõnele ettekandekoosolekule.

Eeldame kandidaadilt nii akadeemilist kui elukogemust ja Sa esitled ennast ettekandega klubi ees. Pakume unikaalset seltskonda, rahvusvahelist võrgustikku ja väärtustuge.

Vt. siit Rooma Klubi uudiskirja, kus leiad ka Eesti klubi nupu >>news head

Lähtudes Rooma Klubi 1988.a Hartast on meie eesmärk jääda Eesti rahvuslikke huve esindama Rooma Klubi ideid järgides ja kajastades. 40 aastat tagasi ilmunud Raport “Kasvu piirid” oli omas ajas šokeeriv. Mida süvenenum on atropotseeni mõju, seda intensiivsemalt püütakse kõigi Rooma Klubi gruppide poolt anda oma panus raportitena, st kirja pandud argumenteritud stsenaariumidena inimkonna ühe või teise valiku korral.

Läbi raportite (meie kontekstis läbi 2017 K. Vippi järjeraamatu, 2018 Aastaraamatu ja tõlgete) vaadeldakse põhimõttelisi küsimusi ja probleeme, mis on tekkinud (või tekitatud) inimkonna ette uues arengufaasis. Vaatluste iseloom peab olema süsteemne ja kaugeleulatuva perspektiiviga. Kasvu piirid ei pakkunud ennustusi. Selle asemel skitseeris see erinevaid arengute võimalusi. Ka 2052 on pragmaatiline. See julgeb pakkuda kõrgharitud oletusi, kombineerides andmeid, mudeleid ja tõsiteadust teadmistega inimloomusest ning süsteemide käitumisest. Läbivalt on Rooma Klubi iseloomustavaks, et ideid hindavad erinevate erialate spetsialistid. See annab arvamustele kandvuse ja usaldusväärsuse.

Siiani kogutud teadmised on piisavalt ehmatavad, et alustada tõsist diskussiooni põhjalike muutuste osas. Eesti Rooma Klubi püüab tuua valgust Eesti kontekstis.

Ideede kogumine on alanud: Rooma Klubi on alustanud tööd uue raporti koostamiseks, et selgitada välja süsteemsete vigade juured mitmest aspektist lähtuvalt:

  • Vajadus uuteks ühiskonna ja majanduse aluseks olevateks väärtusteks
  • Majanduse teooriate ja praktikate ümbervaatamise vajadus, selle allikate kindlustamine
  • Õiglasema ühiskonna loomine, töö tagamine
  • Valitsemise süsteemi loomine, mis arvestaks inimest selle keskmena

Muutuste sihil (Change Course): kuula avaldust Rooma Klubi sihtidest SIIN.

Eesti Rooma Klubi rahvusvaheline konverents CoR 50 toimus detsembri esimesel nädalal. Leia konverentsi materjalid SIIT. Uudisnuppu näed SIIT.

Rooma Klubi 50 teemal toimunud ERR vestlussaade Reporteritund, detsembris 2018: