Aastalõpu kõnekoosolek 2017

2014-clock-vector-wallpaper

Vastavalt Põhikirjale on Klubi eesmärgiks tuua läbi autoriteetsete teadlaste, majandus-, riigi- ja poliitikategelaste arusaamade avalikkuse ette globaalprobleemid, tulevikunägemused ja -stsenaariumid suhtestatuna Eesti kultuuriruumiga. Sellega püüame toetada üldsuse paremat arusaamist inimese vastutusest Maa ja meie riigi saatuse eest.

ERK-l on 2017 aasta lõpus 49 tegevliiget. ERK on Eesti rahvuslik esindus Rooma Klubi ülemaailmses võrgustikus. Aasta lõpus on kombeks korraldada  paari üldhuvitava ja Eestisse puutuva teema avalik arutelu.

KÕNEKOOSOLEK 2017
toimus 13. detsembril algusega kell 10.30
Eesti Kaubandus-Tööstuskojas, Toom-Kooli 17. 

Ettekanded:

 1. DEMOKRAATIA TEOORIA JA PRAKTIKA

Toomas VARRAK, ajaloolane (PhD), poliitikateaduste doktor(DSc), Välis-Eesti Ühingu liige

Külma sõja lõpp muutis mõiste demokraatia (rahva võim) arenenud riikides poliitiliseks normiks. Seda peetakse ühiskonna poliitilise kultuuri arengutaseme indikaatoriks. Hoolimata tõsiasjast, et pool külma sõja järgsest ajast on ühiskondlik areng õõnestanud selle normi üldkehtivust. Ettekandes käsitleti selles normis peituvaid  vastuolusid, mis on ka põhjuseks, miks tegelikud arengud maailmas on õõnestanud selle normi üldkehtivust. Ettekande esmaesitlus toimus Välis-Eesti Ühingu konverentsil Rahvusraamatukogus 25. novembril 2017.

Kuula ja vaata ettekannet.

 1. VESI JA RAHU

Andres TARAND, ERK President

Tarand esindas Eestit kaks aastat komisjonis “Vesi ja rahu”, mille lõpparuanne esitleti Genfis selle aasta 14. septembril. Eesmärk oli kutsuda ÜRO Julgeolekunõukogu üles reguleerima paremini konflikte magevee kasutamises piirnevate riikide vahel. Raporti loodetaval käsitlemisel ÜRO Julgeolekunõukogus osaleb ka Eesti.

Taoliste konfliktide tõenäosus maailmas kasvab nii rahvastiku kasvu kui magevee varude vähenemise tõttu. Eesti kuulus 15 algataja-riigi hulka seoses meie idapiiri olukorraga, kus 80% kogu piirist on veekogud. Peipsi kohta on Venemaaga sõlmitud kalavarude kasutamise leping (tõenäoliselt esimene leping pärast NL lagunemist), kuid teatavasti puudub piirileping ise. Osavõtt komisjonist annab Eestile võimaluse näidata, et ei tegeleta ainult oma probleemidega, tajutakse, et puhas vesi on teravnev küsimus ja ostakse kaasa rääkida globaalsel tasandil.

Kuula ja vaata ettekannet.

*Koosolekut juhatas Andres TARAND, ERK President. Koosolek salvestati.

 1. Järgnes Eesti Rooma Klubi aruande-valimiskoosolek 

Koosolekut juhatas E. Väärtnõu. Koosolekul otsustati:

 • valida Eesti Rooma Klubi uueks presidendiks hr. Ülo Vooglaid
 • presidendi ettepanekul valida ERK juhatusse: Margus Punab, Arvo Sirendi, Tuuli Stewart, Andres Tarand, Indrek Toome ja Maarja Vaino.

Aruande esitasid lahkuv president A. Tarand ja Klubi sekretär J. Telgmaa. Märgiti ERK tegevuse edenemist ja avaldati hulgaliselt häid mõtteid. Uue juhatuse ülesanne on esitada need mõtted ERK veebruarikuu koosolekul ja teha nende põhjal ettepanekud ERK tegevuse edaspidiseks edendamiseks.

Fotod: Tuuli Stewart 

Ametnik Aare, kase metsast, liigtõsiseid nägusid ei kannata. 
Sehkendab. Sodib salaja. Sahtlisse. Arvab ka kaasa:

kasemetsmaa, vesi - rahu
   vana Tarandi 
maailm
   keeb
Rooma klubis                 
***

vesine raudtee
   läbi soode 
     rabade
viib... 
   eurooplaseks!
* Varraku ettekanne liberaalsest vs konservatiivsest jm demokraatiast 
(ja ei sõnagi diskursiivsest, legitiimsusest jm:)

rahvavõim
   Varrak
sõnasõja relvadest
  kütab 
toa pimedaks
* noored silmad, mis vaid ennast ei näe: 
tundub et kaasaegsed ümberringi on vanaks saanud