2052 (2012)

2052 (2012) – ERKis lugemiseks laenutatav

40 aastat tagasi esitas „Kasvu piirid“ küsimuse, et kuidas kohanevad inimesed planeedi Maa füüsilistele piirangutele. Ennustati, et 21 sajandi esimesel poolel inimese ökoloogilise jalajälje kasv lõpeb kas läbi katastroofilise “õle võli tegemise ja kollapsi” või läbi hästi juhitud “tipu ja languse.”

Kus me nüüd oleme? Ja kuidas meie tulevik välja näeb? Raamatus 2052 esitab Jorgen Rands, üks „Kasvu piirid“ kaas-autoreid, eduaruande ja teeb prognoosi järgmiseks 40 aastat. Selleks küsitles ta kümneid eksperte ja palus neil esitada prognoosid selle kohta, kuidas meie majandus, energiavarustus, loodusvarad, kliima, toit, kalandus, poliitilised rajoonid, linnad, psüühika ja muu areneb järgmistel aastakümnetel.

Hea uudis: me näeme muljetavaldavaid edusamme ressursitõhususe ja üha enam keskendumist inimeste heaolule, mitte tulu kasvu elaniku kohta. Aga see muutus ei pruugi tulla nii nagu me ootame. Tulevane elanikkonna ja SKP kasv näiteks, on üllatavalt piiratud suurenenud linnastumise tagajärjel tekkiva kiire viljakuse languse, tootlikkuse vähenemine sotsiaalsete rahutuse tõttu ja jätkuv vaesus maailma 2 miljardi vaesemaid elaniku seas. Globaalne soojenemine on tõenäoline.

J. Rands juhatab meid mööda realistlikku teed tulevikku ja arutleb selle üle, mida lugejad saavad teha, et tagada parem elu järgmise 40 aasta kestel.

Tule laenuta raamat lugemiseks ja kirjuta oma arvamus/ kokkuvõte.