Konverentsid

ERK konverentsid on tavapäraselt avatud osalemiseks kõigile registreerunud külalistele. Konverentsid toimuvad Eesti Rooma Klubi oma vahenditest ja toetatuna heade koostööpartnerite poolt.

Igal aastal võtab ERK ka konverentsi vormis vaatluse alla mõne akuutsema teema, analüüsides seda nii globaalses kui lokaalses kontekstis. Viimaste aastate konverentsid on huvilistele nähtavad salvestatuna.

Teemad, mis on olnud läbivalt ERK tähelepanu keskpunktis alates 2016:

  • Eesti iibe ja väljarände põhjused ja mõjurid – vt ühispöördumine
  • EV valitsuse kavad Eesti 2030 arengute kohta, mille suhtes ERK on avaldanud oma seisukoha – sellisel kujul mitte vastu võtta
  • Eesti maapõuevarade ja energiaressursside uurimise ja kasutuse kavad vs ootused ekspertidelt
  • Säästev Eesti 21 täitmise jälgimine. Vt Klubi seisukohti RiTo 9, 2004
  • Rail Baltic
  • Kliima

Sinu kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s