Konverentsid

ERK konverentsid on tavapäraselt avatud osalemiseks kõigile registreerunud külalistele. Konverentsid toimuvad Eesti Rooma Klubi oma vahenditest ja toetatuna heade koostööpartnerite poolt.

Igal aastal võtab ERK ka konverentsi vormis vaatluse alla mõne akuutsema teema, analüüsides seda nii globaalses kui lokaalses kontekstis. Viimaste aastate konverentsid on huvilistele nähtavad salvestatuna.

Teemad, mis on olnud läbivalt ERK tähelepanu keskpunktis alates 2016:

  • Eesti iibe ja väljarände põhjused ja mõjurid – vt ühispöördumine
  • EV valitsuse kavad Eesti 2030 arengute kohta, mille suhtes ERK on avaldanud oma seisukoha – sellisel kujul mitte vastu võtta
  • Eesti maapõuevarade ja energiaressursside uurimise ja kasutuse kavad vs ootused ekspertidelt
  • Säästev Eesti 21 täitmise jälgimine. Vt Klubi seisukohti RiTo 9, 2004
  • Rail Baltic
  • Kliima

Jäta oma kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.