Tags

, , , , , ,

Jälgi ERK meediat – tutvustused ja teated kodulehel, uudiskirjas ja sotsmeedias.

Tallinna Energiapäeva 2022 korraldasid
Tallinna Strateegiakeskus ja Eesti Rooma Klubi

28-10-2022, Poska majas

Muutus saab võimalikuks siis,

kui tekib teadvustatud suhtumine

nii linna juhtide kui kodanike seas.

Tallinn on Euroopa Roheline Pealinn 2023

Osalemine vaid kutsega

Tallinna Energiapäeva 2022 korraldajad

Tallinna Energiapäeva 2022 kava

EsinejaEttekande teema
Vladimir Svet, Tallinna abilinnapeaEnergiapäeva avamine
I SÜMPOOSION
Juhib Helen Sooväli-Sepping, TalTech, rohepöörde prorektor
Raido Roop, Tallinna strateegiadirektorRohepöörde väljakutsed Tallinnas ning Tallinna kui Euroopa rohepealinna 2023 põhisõnumid
Cris-Tiina Pärn, Marek Maasikmets, Eesti Keskkonnauuringute KeskusKasvuhoonegaaside heitkogused riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil
Lauri Tammiste, SEI TallinnRohepööre ja selle põhimõtteline teostatavus, kasutamata ideed
Kaire Kuldpere, UtilitasSüsinikuneutraalne teekava – ambitsioonikatest eesmärkidest süsinikuneutraalsuseni
Alvar Soesoo, ERK Puhas ja roheline geotermaalenergia – kas ka Tallinna tulevik?
Mõttevahetus Esinajate ja auditooriumiga
Kaupo Vipp, ERKEnergeetika kaugem tulevik ja lokaalne strateegia
II KASVU PIIRID
Osta raamat siit
Tuuli Stewart, ERK Raporti “Kasvu piirid” loost
Marek Strandberg, PostimeesRoheline sidusus ehk kuidas väärata William Stanley Jevonsi paradoksi
Seltskondlik sumin
Tallinna Energiapäeva korraldati 12. korda

Loe lisaks:

“Kasvu piirid” autori Dennis Meadows intervjuu 2020 augustis

Limits to Growth Revisited: What Regenerative Future is still possible?

Teesid Tallinna energiapäevaks 2022

  1. Tallinn on energiapäeva korraldanud alates 2011. aastast eesmärgiga suurendada linnaelanike teadlikkust energiatõhususest ja kliimamuutustest. Varasemate aastate rõhuasetus energiasäästule on laienenud globaalsemaks planeedi kestvuse teemaks.
  2. Energiapäeva sümpoosion „KASVU PIIRID“ ja sellega seotud tegevuste teemapüstitus lähtub akuutseks teemaks kerkinud planeedi üha kasvavast energiatarbimisest, kriisidest tingitud energiaressursside nappusest ja energiajulgeolekust.
  3. Rooma Klubi 1972. aastal avaldatud uuringu raport „Kasvu piirid“ annab ettekujutuse planeedi rahvastiku plahvatuslikust kasvust, ressursside hukatuslikust tarbimisest, mis on arutu priiskamise ja majanduskasvu soodustamise huvides reaalselt lõppemas ca 50 aasta pärast. Ammu enne ressursside ammendumist.
  4. Täna – 50 aastat hiljem – oleme jõudnud seisu, kus peame nentima raamatu prohvetlikkust ja seniste süsteemide kokkuvarisemise algust vaatamata hoiatustele.
  5. Vene-Ukraina sõda on juba tugevasti mõjutanud meie energiastrateegiat Euroopas. Muutused on aga algusjärgus. Riigid otsivad võimalusi kiireks rohepöördeks. Kasvamisel on piir(id) ees. On tulnud aeg külluse asemel kasinusele orienteeruda ja paljuski ning üsna järsult oma kasvavat mugavust ümber hinnata.
  6. Kuhu ja kuidas me saame edasi kasvada – kas kiiremini, kõrgemale ja kaugemale, või hoopis tihedaks ja kestvaks? Ressursside võimalikult säästlik kasutamine ehk lihtne talupoja tarkus  (näiteks sea kasutamine viimse harjaseni) peab saama ühiskonna vastutusliku mõttelaadi osaks.
  7. Tallinna linna strateegiline plaan on jõuda kliimaneutraalsuseni hiljemalt 2050. aastaks. Euroopa Liidu poliitika ärgitab meid veel ambitsioonikamale ja kiiremale üleminekule. Linn seisab silmitsi suurte väljakutsetega.

Sümpoosion oli linna kodanikele, kohtade arv piiratud.

Tahaksid olla esimeste seas,
kes UUDIST kuuleb?

Join 1,215 other followers