Eesti Rooma Klubi, oma põhikirjalises tegevuses ei saada reklaame, ei tüüta oma lugejaid “hooaja parimate pakkumistega”. Ometi leiad vahel oma postkastist üsna isikliku meili, mille eesmärgiks on olnud kas

  • anda teada mõnest huvipakkuvast avalikust väitlusest või kohtumisest, mis peaks aitama laiendada silmaringi laiemal seltskonnal kui Klubi liikmelisus seda võimaldab
  • tuua esile hooaja kokkuvõttena akuutsed teemad, äramärkimist vajavad fookused ja säravamad tähed Klubis ja selle sõprade ning toetajate hulgas.

Uudiskirjade koostamisel ja saatmisel oleme silmas pidanud hooajalisust – ERK töötab kolmes hooajas: sügisene “semester” ja kevadine hooaeg, mille lõpetame reeglina mais ning suvel keskendume akude laadimisele, omavahelisel mitteformaalsele läbikäimisele ja partnerite külastamisele ning oleme katsetanud ka nn suvekooli vorme seminaride ja mõttetalgutena. Kuna paljud meist on talupidajad või elavad maal, pole ruumi leidmine koormav ja pisike reis läbi ilusa Eestimaa on boonuseks.

Me elame juba mõnda aega seninägematus infotulvas. Seetõttu on selle info edastamisel ja esitlemisel järjest olulisem ülevaatlikkus ja võimalus kiireks “klikiks”.

Otsustasime seda arvesse võttes panna mõned olulisemad avalikud uudiskirjad nüüd ühele lehele, et muuta tagasivaade ja võimalik otsing Sulle mugavamaks. Täiendame seda lehte, nii et oled ikka oodatud klikkama, kui selleks märku anname kas kirja teel või ERK sotsmeedia kanalitel.

2022-2025 juhib Eesti Rooma Klubi tööd President Alvar Soesoo. Teda toetab ERK juhatus ja tegevjuht, asutaja ja 20+ aastat Klubi hoidjana toimetanud Juhan Telgmaa. ERK meediat on viimased 8 aastat korraldanud Tuuli Stewart.


Viimased hooajad

Viimastel hooaegadel oleme ka hooajad koondanud ühele ülevaatlikule lehele. Leia eelnevad hooajad siit:

2018: ERKAR I – ERK artiklite kogumik, mida raamistas Rooma Klubi 50. aastapäev ja I auliige Eestist
2019: Aastakoosolek, millel osales mõtlejate eliit, 5 Peaministrit ja 2 Presidenti. Osalemine on vaba, kuid see oli arutelu, mis jäi nende seinte vahele
2020: Eesti mets oli üks selle aasta kuumemaid teemasid, isegi Covid ei suutnud seda varjutada
2021: ERK juubeliaasta – 20 aastat on oldud Eesti kodaniku-ühiskonna lipulaevaks ja riigi potentsiaali ühendajaks

Aita kujundada uus hooaeg

Meid loevad kümned tuhanded, meie järgijat hulk kasvab igas kuus. See tähendab, et Eesti vajab sellist Klubi ja neid arutlusi. ERK uus juhatus on koostanud hooaja kava, kuid seekord anname sõna ka auditooriumile – milline globaalsete küsimuste ümarlaud või sümpoosion on just praegu vajalik? Enne vastamist vaata veelkord eelpool viidatud hooaegu ja neis arutatut.

Eesti Rooma Klubi tegutseb avalikes huvides.
Oleme ka varem küsinud oma lugejate ja fännide arvamust selle kohta, mis on need globaalküsimused, mis Eestit kõige rohkem mõjutavad või kus meie saaksime sisuliselt kaasa rääkida.
Eesti Rooma Klubi kombeks on tuua ühe laua taha riik, ametnik, rahvavaheline teadmine, teadlased ja kohalikud ettevõtjad. Meie vabadus ja vastutus on kujundada see, kuidas tõlgendame suurt maailma siin nüüd ja praegu, et meil oleks just selline Eesti, mida tahtsime.

Teeme ka väikese küsitluse:
kas Sinu arvates oleme lähenemas 30 aastat tagasi unistatud Eestile või sellest kaugenemas?

  • Küsimused, mida ERK peaks kindlasti avalikult arutama kevadel 2022
  • Sisukad esinejad, kellede sõna neis küsimustes usaldad

Kirjuta oma arvamus kommentaari kasti – jah, me loeme seda ja sisukad arvamused (autori loal) avaldame ERK meedias.