Tags

, ,

teaterAasta lõpp Vene Teatris

Teatri direktor:

Vene Teater on väljast hall aga seest kuldne. Olen 10 aastat seotud majaga, 2 a. direktor. See maja on kihvt koht. Tuleb murda müüte. See on üks hea Eesti teater, mõnus ja andekas loominguline grupp. Hea, et ERK on leidnud tee siia. Pakume omalt poolt tasakaalu enne hävingut. Tulge ka meie kuldsesse saali. Ja tulge ka lastelavastust vaatama, sest see on väga hea. Igal lavastusel saame publikuga kontakti. Nimetet lavastusega saame publikuga kontakti ja oleks huvitav, mida lapsed kodus sellest räägivad. Kummaline on, et saime hakkama komöödiaga. See on väga heade näitlejatöödega, mis kummutab eelarvamused komöödiate suhtes. Tulge.

Majanduslik seis on väga hea.

Vastab veel mõnele küsimusele.


A. Tarandi avasõna:

Ei taha tuua paralleeli 1914-ga. Aasta on siiski olnud vilets, et 2 katset impeeriumi taastada on toimunud. Asi pole detailides. Kõige jubedam on araablaste impeeriumi taastamine, mis praegu käib. See on lootusetu. Värvatakse Euroopast noori, kes on saanud demokraatia-kasvatuse, aga mis sest kasu!

Vene taastumine on meie lähedal, ja seetõttu hirmutavam. Kuigi tänapäeval jõuavad kogu maailmast ahelreaktsioonid meieni nii või naa. EP saadikutest ainult Kelam on optimist, kes arvab, et asjad hakkavad Euroopas paremini minema. Ei tea, kes jätkub see, et intresside arvel saab ära elada. Kui pangad jätkavad seniselt, me rikkaks ei saa. See on üks CoR teema. Tänu kriitikale saame koostöös nii kaugele, et koondame koos Asmäega Eesti põhiprobleemid. Kui jätkub tahet, saame ehk selle kokkugi kirjutatud. Meie mure on olnud, et jooksvasse poliitikasse saame sekkuda vähem, sest juhatuses ja liikmeskonnas on eriarvamusi. Me pole võimelised olnud väga üksmeelselt arvama.

Peruust. On sarnasus Eestiga, kus pealinn ühes servas. Meie laulupeoga nende suvine pidu. Maoistlik liikumine. Üks proff eesotsas ja idee oli, et kõik, kes kapitalistidele kasulik, tuleb maha tappa. Möll kestis 1988 aastani. Nüüd on riik selline, et statistika on juba usaldusväärne. 95.-st aastast on Eesti jõudnud kõige autoriteetsemas, inimarengu indeksis, 35. Kohale. Kas edasi jõuame, pole teada. Peruu, mis pühendas end kodusõjale, on jäänud 80. kohale ega liigu kuhugi. Eestis ajab kogu sisemine asjaajamine kopsu üle maksa, aga vist on meil nii tubli rahvas, kes valitsemisest hoolimata on asja edasi liigutanud.

Tõnu Ots: ERK on üllatusi täis. Olen üllatuslikult valitud juhatusse, ja edasi asepresidendiks.

Täna improviseerin teemadel, mis Klubiga seotud. Ja selle valdkonnaga, millest vähe teada. Maailma CoR kogemus – on kolm eeldust, mis peavad Klubisse kuulujal olema. Ta peab:

  • suutma analüüsida olukorda,
  • suutma näha arengut, tendentse,
  • julgema prognoosida, kuhu üks või teine tendents viib

Suudetakse enam-vähem adekvaatselt ette näha vaid põlvkonna ulatuses. Edasi on soolapuhumine.

Geragoogika – uus mõiste. Pedagoogika on õpetus, kuidas lastest täiskasvanuid teha. Täiskasvanute jaoks on andragoogika. Õpetame üksteist. Järgneb vananemine, keskeakriis on murdepunktiks ja seda ei õpeta keegi. Geragoogika on põlvkondade suhtlemise psühholoogia.

Lapsepõlv on vääriti mõistetud. Laps on laps nii kaua, kui ta elab kodus, on kodu mõju alla. Hea-halb skaala. Kui kodust läinud, siis järgneb õige-vale skaala, ka JOKK. Nooruses ei paku huvi muu kui tulevik. Olevik möödub kiiresti ja unistused on tulevikus. Aga jõudes tulevikku on see reaalsus unistustest erinev.

25 – 50 on teine põlvkond, vastutavate põlvkond. On elamise tarkus. Tulevad lapselapsed ja siis 3. põlvkond. See on aeg, kus üldistame. Meil on elutarkus. Saame teha elutarku, üldistavaid otsuseid. Geragoogiline psühholoogia märkab muutusi ka põlvkondade sees.

Elame vanemaks. Aastaid pannakse juurde vanadusele, mitte lapsepõlvele. Keskeakriis jõuab kohale 50.-te lähedal, naistele varem. Me ei saa enam edasi oma senise kogemusega, peame juurde õppima ja tingimata oma elus midagi muutma. „Elaisa sündroom“ (veetlevast leedist) – harimatust, kuid õnnelikust lillemüüjast tegi hoolimatu professor Higgins leedi ja saatis ta tänavale tagasi. Ja Eliza oli õnnetu, sest leedioskustele polnud tänaval rakendust. Meie ümberõppega on samuti – peame õppima, kuid peale uue ambitsiooni ei saa me praktiliselt midagi.

50-seid on Eesti umbes pooled — olemegi eakate ühiskonnas ja see on probleem. On uusi nähtusi (kriisipsühholoogia aines). Näiteks „Postfertiilse naise“ sündroom. Ta enam ei rasestu, aga tervis korras ja hea pension. Nüüd ei suuda ta end enam määratleda — kes ma olen. Ta on täiesti vaba ja algab uus hedonism. Mees elab selle varem üle. Meeste suitsiidid on 3. põlvkonna probleem. Need on vaid mõned näited sellest, kas me märkame tegelikult tendentse, mis kulgevad meie silmade all.

Kõlbluses on toimunud nihked. Elame päev korraga, homme on uus päev ja uus raha jms. On identiteedikriis. See on tähtsam kui rahvus ja kultuur.

Missioon CoRs on olla üldistaja, see 3. põlvkonna ülesanne.


Küsimused:

Grauberg:

  1. Arvatakse et 25 a. ette on planeerida võimatu, sest protsessid on kiirenenud, saab mitte üle 10 a.
  2. Inimene muutub ühiskonnas ja ühiskond on muutunud. Peab käsitlema kompleksselt.

Aasmäe: Kas võiksid mõelda 3. põlvkonna algusest loodusteaduslikust valdkonnast. 45.-st aastas hakkab inimeses suutlikkus (garantiiaeg) otsa sama. Ta pole enam kõikvõimas ja peab abivahendeid kasutama (prillid, valehambad jms.)

V: Seegi on keskeakriisi üks olemus. Kuid elama ju peab. Loomariigis hoolitsetakse ainult järglaste eest, eellaste eest hoolitseb väga väheste eranditega vaid liik Homo Sapiens.

Aasmäe: Naise vanust võib määrata selle järgi, palju mehi tuleb tema 50. sünnipäevale?

V: Tuleb meelde naine, kes käib oma 4 eelmise mehe haual, aga ma ei tea, kas saab nii mõõta.

Toome: 3 põlvkonna mõtisklus oli asjalik. Kuidas oleks võimlaik tagasi sidestada 3. põlvkonna tarkust 2.-le, tegutsejate põlvkonnale?

V: Kui indiaani hõim valis omale 9 juhti, siis 9st olid 4 2. põlvkonna esindajad. 2 tooli said 1. põlvkonnale. 3 tooli sai 3. põlvkond. See oleks mõistlik vahekord. Kuidas sellist põlvkondade sidusese demokraatiat nimetada võiksime?

Einasto: Viimase 1000 aasta jooksul on inimiga kasvanud 10 a. Võrra. Vanas Roomas sai konsuliks alles 60-aastaselt.

V: Kuid sel ajal oli selleealisi ka väga vähe. Meie 3. põlvkond kardab ega söanda oma sõna ütelda. Nad on nagu kogenud arstid, kes näevad haiguse ära ilma analüüsita, mingite põgusate sümptomite kogumi alusel, kuid ennast kehtestada ei julge.

Haug: Seoses keskmise eluea tõusuga. Kui see oli 40 a. Kuidas siis mahtusid 3 põlvkonda ära?

V: See on statistika. 18-aastne oli täisinimene, nüüd alles laps. Kuid ka siis oli statistilisi erandeid, et keegi elas ikkagi vanaisa- vanaema seisuseni välja.

Liiv: Viljakas eluiga on kasvanud.

V: Meil on emasünnitus u 26 a ja 8 kuu vanuselt. On ka väga varaseid sünnitusi ja mõned esmasünnitused on ka 40-50 vahel. Kuid vanemaks see palju siiski minna ei saa. Kui sünnib poiss, kellele tuleb panna idioodidiagnoos, on ta ka viljatu. Nemad väga varast sünnitamist ei põhjusta. Naistega nii ei ole. See on seotud arenguga. Vaimne alaareng muudab meeste-naiste liibidot erinevalt ja vaimse alaarenguga tüdruk võib küll vaga noorelt rasestuda.

Vooglaid ja Liiv saavad vahepeal Tarandilt tänusõnad. Nad olid juhatuse liikmed Klubi asutamisest alates ja nende roll Klubi näo kujundamisel ja selle vaimsuse järjepideval hoidmisel on tunnustust väärt.

Tamm: Jaapanis on juhtkohtadel 70-sed ja vanemad.

V: Neil on vanad inimesed au sees, aga millest tulenevalt, et oska ütelda. Mida haruldasem on nähtus, seda huvipakkuvam ta on.

Kui meie, 70-sed, tahaksime aidata Eesti 5 esimese hulka, peaksime tegema kollektiivse suitsiidi. Säiliks suur rikkus, mida praegu pensionidena välja makstakse.

Tähtis on, kuidas elada. Mitte oleskleda ja eksisteerida, vaid olla aktiivne ja optimistlik. Vanad naised olgu memmed ja vanad mehed taadid. Oleks õudne, kui kolmas põlvkond koosneks ätistunud meestest ja eidestunud naistest.

Haug: Meditsiiniline täpsustus. Kops ongi üle maksa. Vihastamine paneb asjad loomulikku kohta.

V: 3 võimalust oma vihaga toime tulla, See on nii, nagu supiga gaasitulel, pulbitseb mis kole, läheb üle ääre ja kustutab tule. Oli tüli, kees ära ja kustus. Teine võimalus on tülil vinduda tasasel tulel. See kesata kaua. Kolmas võimalus on – kui näed tüli tekkimas, ära leeki põlema süütagi.

Sõnavõtud

Saluste räägib oma pürgimustest äratada otsusetegijate huvi bioenergeetika vastu. Kas võin saata lingid kõigile? Jah.

Tegin Eesti jaotamise 6-ks bioenergiaregiooniks. Materjal on kaante vahel ja kui Jumal annab, siis tuleb raamatuna uuel aastal välja. Kõik märkused on teretulnud. Energeetika on ääretult tõsine 6-s valdkonnas. Sealjuures on uus aspekt – väärtusloome, millest me peaaegu ei räägi. Saadan paranduste-ettepanekute jaoks ka selle lingi. Tulge Vinnist läbi ja seal on ca 5000 nimetust kirjandust. On palju, millest me veel ei tea rääkidagi.

Einasto: meie oleme juba 12 aastat eksisteerinud sihiga, et prognoosida avalikkuse jaoks. Kuni selleni, et riigijuhid saaksid meie tarkust kasutada. Viimased 2 aastat oleme üritanud väljuda avalikkusesse, aga me pole seda saavutanud. ERK peaks olema lausa riiklikult rahastatav. On instituute, mis vaid õigustavad valitsuse tegevust, nagu Tuleviku-uuringute inst. On SEI, kust tuleb tarkus, mida ei võeta kuulda. On hulk kultuuri-ühendusi alates Teaduste Akadeemiast. Need kõik omavad potentsiaalset tarkust. ERK võiks koondada need. On Koostöö Kogu, aga teame sellest vähe. Kui tugevasti on Kogu suuteline seda kõigi tarkust ühendama? Või peaksime meie seda üritama? Meie järgmisele aastale on välja pakutud 10 probleemi. Kas need katavad kõike? Peaksime end TA egiidi alla viima. Sellega aktiviseeriksime ka akadeemikuid.

Vooglaid: Tänaseks on valitud eksistentsiaalse tähendusega teema. Põlvkondade järjepidevuse katkemine on väga ohtlik. Saame hoolt kanda, et selgitada, millest see sõltub, pakkuda süsteemi lahenduseks. Paljud on analüüsinud sündivuse madalseisu jms. Teame, aga jätkame vanas vaimus. See on ebanormaalne. Meetmete süsteemi sellest välja rabelemiseks tänaseks pole. Kui teha tänase põhjal avaldus üldsusele, siis märkida, et põlvkondade järjepidevus on põhimõttelise tähtsusega. Kõik, mis seda takistab, tuleks kõrvaldada.
V: Idamaades on peetud mõistlikuks esimesed 30 aastat  õppida, järgmised 30 aastat  rännata ja ülejäänud aja õpetada. Poliitiliste otsuse tegijad peaksid aduma, et meelevaldsete otsustega ei saa edukas olla. Otsustaja peab suutma oma tegevuse võimalikke tagajärgi ette näha. Eesti on kriitilisel teel, sest seda seost ei järgita.

Sirendi: keegi peaks julgema tunnistada ebameeldivaid asju, mitte valetama neid olematuks. Toob näiteid tuule- ja taastuvenergia, börsi jm. lubadustest, mis olid lihtsalt valed. Sama ka rahvaloenduse tõlgendamisel Ene Tiidu poolt. Jne. Kui kõik tahavad valetada, ei jõua me kunagi edasi. Vale pole alati palju halvem kui tõde, aga see inimkonda ei päästa.

Liiv: Eesmärk pühitseb abinõu ja võidab.

Sirendi: Põlvkondade vahel on alatu konflikt. Kokku leppida on üsna raske.

Tarand: SKT on pideva kriitika all. Aga poliitikud üle ilma peavad suplema edu sees. See aitab edu näidata. Sel pinnal ei valeta mitte ainult kreeklased vaid ka prantslased jt.

Rüütel: Nooremate põlvkondade sulandumine ja jätkamine. Selle kohta on näiteid üleminekuühiskondadest. Eesti on üks enam arenenuid. Õige oleks võrrelda endiste NL liiduvabariikidega ja teiseks endiste nn. sots-dem.-maadega. Viimased on enim arenenud.

Endiselt on probleemseimad Ukraina, Gruusia, Kesk-Aasia. Aga ka Balkani kriisid. Kuidas suudab noorem põlvkond mõtestada, sellest sõltub tulemus. Küsimus pole selles, kuidas nooremaid edutada juhtivatele kohtadel. Peab olema tihe põlvkondade side, et noorema põlvkonna energiaga realiseerida vanemate unistusi.

Eesti demokraatliku ühiskonna aluseks peaks olema kodanike kaasatõmbamine. Struktuurid põhielualade viisi peavad oma lahendused looma. Teadlased suudavad neid lahendusi üldistada. Selle materjali alusel saavad valitsejad teha mõtestatud otsuseid. ERK võiks olla aktiivsem osa sellisest struktuurist, näiteks Kogu koosseisus, kust hiljuti tuli riigiremondi kava.

Omal ajal töötasin Ukrainas Juštšenko nõustajana. See ei meeldinud Moskva ega Ukraina endistele. Seetõttu tulemused on, nagu nad on. Tänapäeval on Moskva ähvardused tõsised.

Olin nädala Moldovas, kus kohtusin endiste ja praeguste riigijuhtidega. Sündmused seal kulgevad. Aastalõpul komplekteeritakse uus valitsus. Valimised läksid edukalt. Ühiskonna poliitiline arusaam on muutunud. Võeti kindel suund EU poole, vaatamata analoogsetele muredele Ukrainaga.

Põlvkondade suhted tuleb klaarida arvestades, millises arenguetapis on ühiskond.

Hint: Utreerin veidi. Eesti ühiskond on kahjuks üsna armutu konkurentsiühiskond. Koos töö välistatakse, sest kõik tahavad konkurendist edukamad olla. Väga õnnestunult on välditud igasugust ühistegevust, mis oli eelmise Eesti aluseks. Kahjuks on põhiliseks valitsemisideoloogiaks vastandamine. Vastandatakse kõiki ja kõike, mis võimalik (loeb ette pika rea näiteid). Seda konkurentsi peaks mahendama. Asi on raske, sest rööpad on juba sügavaks sõidetud. Peaks alati vaatama, kas mingi seadus teravdab või leevendab ühiskonnas vastandeid. Koondatakse 1000 teadlast, kuid palgatakse 800 ametnikku, kes teadust kontrollivad. Lausa psühholoogiliselt on siin väga raske.

Hamburg: Räägin kui koolipapa. Ega see 1. põlvkond pole ühtne. Need noored, kes tahavad maailmapilti laiemaks ajada, peaks aitama. Konkurentsist. Keegi pole rumal, kuid vaja on ära panna. Akadeemia assots-nud liikmeks ei luba põhiseadus, kuid TA sekretär tahaks tulla RK liikmeks.

Leps: Riigiremont on moes. Juriidiline koorekiht oli koos. Maruste tegi akadeemilise ettekande. Muu hulgas tõi ta välja riigiremondi. See paber maksis 60 000 eurot, kuid asja oli seal ainult veerand.

Haug: Esitati küsimus, mis on Putini plaan? Taastada NL Jeltsini-eelses olukorras. On põhimõtteline muutus, sest Balti riigid jäävad sel juhul välja.

Tarand tänab ja lõpetab koosoleku.