ERK aastakonverents 2019

Eesti Rooma Klubi üheks traditsiooniks juba palju aastaid on aastakonverentside korraldamine. Kunagistest klubisisestest arupidamistest on kasvanud rahvusvahelised kokkusaamised, kus roomaklubiliku globaalhaardega püütakse kokku võtta kõige olulisem lõppevas aastas, andes sissejuhatuse järgmisse aastasse.

Aastakonverents 2019 toimus Mustpeade majas, Tallinnas 5. detsembril.

Teemaks:

Aastakonverents 2019 plakat

VÄIKERIIKIDE ROLL GLOBAALSE JÄTKUVUSE TAGAMISEL

Maailma rahvaid ja riike mõjutab üha enam globaliseerumine, mille suunajateks tahavad olla suurriigid. Et selles keerulises protsessis mitte olla objekt ja ohver, tuleb väikeriikidel enam tunnetada oma võimalusi ja vastutust maailmas toimuva eest.

Jätkasime Hardo Aasmäe algatatud Eesti Rooma Klubi suunda geopoliitilistes arutlustes. Kohalikke strateegiaid raamistavad ikka need võimalused ja piirangud, mille annavad maailma tegelikkus ja endale võideldud või kaotatud koht selles. Konverents vaatles Eesti ja väikeriikide arenguid ning rolli globaalse jätkuvuse tagamisel.

Aastakonverentsil osalesid 4 väikeriigi Peaministrit ja 2 Presidenti. Aukülaliseks oli Rooma Klubi liige, President Tarja Halonen. Paneelarutlust juhtis Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. Kutsutud olid Eestis asuvad Põhjamaade saatkonnad, eksperdid, analüütikud. Osalemine oli avatud huvilistele.

Osa võtsid teiste hulgas: Presidendid Tarja Halonen, Arnold Rüütel; Peaministrid Siim Kallas, Indrek Toome, Andres Tarand (puudus haiguse tõttu), Edgar Savisaar, Mart Siimann; viitseadmiral Tarmo Kõuts, paljud ühiskonna arvamusliidrid ja eestmõtlejad.

Päevakorras:

Avasõna – CoR auliige Andres Tarand. A, Tarandi haiguse tõttu oli tervitus ekraanil.

Tervitus – RK aseesimees Siim Kallas

Ettekanne – Lauri Mälksoo, akadeemik, professor

Paneelarutelu

Moderaator Enn Eesmaa. Sissejuhatuse tegi Riigikogu väliskomisjoni esimees Eesmaa, järgnes Tarja Haloneni lühiettekanne.

Paneelis arutlesid Tarja Halonen (Soome Vabariigi President 2000-2012), Indrek Toome (PM 1988 – 1990), Siim Kallas (PM 2003-2005), Pille Lill, (muusikaettevõtja ja kultuuripoliitik), suurettevõtja Heiti Hääl. Diskussiooni sisuks on küsimused, kuidas saaks väikeriigid maailma poliitikat tugevamalt mõjutada. Osalejate mõtetest oli kokku pandud arutelu raamistik.

Rooma Klubi (CoR): väikeriikidel on oma roll maailmakorralduse muutmisel, mis vastaks tänastele väljakutsetele.

Kriis ei ole tsükliline vaid kasvav. Ja see ei piirdu meid ümbritseva loodusega. Meid on tabanud ka sotsiaalne kriis, poliitiline ja kultuuriline kriis, moraalne kriis, sama moodi nagu demokraatia, ideoloogiate ja kapitalistliku süsteemi kriisid. Kriisi osaks on ühtlasi paljudes triikides süvenev vaesus ja töökohtade kaotus arvestatava osa jaoks maailma populatsioonist. Miljardid inimesed on jõudnud meeleseisundisse, kus nad ei usalda enam oma valitsust.

Päevajuht (korrapidaja) oli Andres Tarandi haiguse tõttu puudumisel tegevjuht Tuuli Stewart. Korralduskomitee esimeheks oli juhatuse liige Juhan Telgmaa. Muusikalist lõõgastust tõi Oskar D. Telgmaa, mitmete noortekonkursside talendikas favoriit. Erilised tänud neile.

Lisaks toimus ERK liikme, 102-aastase Endel Uiga värske raamatu esitlemine. Vt E. Uiga tervitus.