Hooaeg 2020

Millega tegeleb Rooma Klubi ja Eesti Rooma Klubi? Räägivad Rooma Klubi liige Andres Tarand ja Eesti Rooma Klubi 20 aastat rea peal hoidnud Juhan Telgmaa.
Eesti Rooma Klubi 2019 peamiste tegemiste kokkuvõtte leiad siit.
Soome ja inglise keele oskajatele pikem selgitus läbi jooniste.

Rooma Klubi 2019/2020

Miks on Rooma Klubis peale 1972 taas pöörde aeg? Mida sümboliseerib see käte-puu? Uuri, mis on Rooma Klubi (CoR) ja kuidas see tegutseb:


Millega aitab Rooma Klubi ja Eesti Rooma Klubi mõtestada uue kümnendi käiku?

Mureküsimused on kuhjunud ja nende lahendusi pole kuhugi edasi lükata

 • “Täistuubitud” maailmas (viide globaalsele rahvaarvule) püüame opereerida ideedega, mis on pärit “tühjast maailmast”
 • Kasvuideoloogial ja tarbimiskultuuril põhinev majanduspoliitika on saavutanud oma füüsilise arengu piirid – loodusressursid ammenduvad, keskkonna saastumine ületab globaalse taluvuse piiri
 • Tänane sotsiaalriigi mudel ja selle poolt rakendatav fiskaalpoliitika on ammendamas oma võimalusi – kasvav populism ja kasvav maksukoormus
 • Inimese eluea jätkuv pikenemine ja laste arvu vähenemine muudab senise „väärika vanaduse kontseptsiooni“ jätkusuutmatuks – vananevad ühiskonnad ei suuda katta enam vanurite elamis- ja toimetulekukulusid.
  Enesevastutusest vt Dr Peeter Mardna, Ragnar Viir, Nelli Kalikova
 • IV tehnoloogiline revolutsioon ning selle keskmes olevad robotid ja  tehisintellekt on muutmas kogu meie elukorraldust – töö ja toimetulekumudeli kardinaalne muutumine. Interneti poolt loodud virtuaalruum on ühendanud kogu inimkonna ning masintõlke programmid on muutmas rahvuste vahelisi suhteid – jaga ja valitse põhimõtte rakendamine muutub üha raskemaks, areenile asuvad uued manipulatsioonid
 • Arvutitehnoloogia areng, mis ilmneb info sisestamise, selle haldamise ja tarbimises, muudab tsivilisatsiooni olemust – klaviatuurita arvutid, millega suheldakse kõneldes või mõeldes teevad lõpu kirjutamis- ja lugemisoskusel põhinevale tsivilisatsioonile
  Hariduse ees seisvad valikud inimese mõtestamisel vt Tiiu Kuurme
 • 400-aastane monetaarpoliitika, mis põhineb pankadel, fiat rahal ning selle intressi eest väljalaenamisel on ammendanud oma arenguvõimalused – rikkuse kontsentreerumise vastusena kasvab masside rahulolematus ja revolutsiooniline olukord erineva arenguteega paikades
 • Isiksusliku arengutaseme saavutanud, st vaimselt ja materiaalselt sõltumatute inimeste hulk suureneb ja on arenenud riikides ületamas 10% piiri. See tähendab, et pole enam kitsast eliidikihti, on palju vabasid inimesi, kes tahavad ja suudavad ise valitsemises osaleda. See muudab võimatuks elitaarse ja hierarhilise valitsemismudeliga jätkamise, mis tähendab ebaõiglusriigi lõpu lähenemist.

2019 aasta alguses esitasime küsimused:
Miks Maa kliima soojeneb?
Kas tsivilisatsioon tõesti hukkub? ja
Kas Eestil on tulevikku?

Need küsimused ei ole ka täna vastatud.
Kahekümnendate algus on näitamas piirjooni. Liitu meiega, ole osa sellest, millega tegelevad Euroopa ja maailma roomaklubilikult mõtlevad pead.

Mida peaks teadma Rooma Klubi plaanidest 2020ks?

1 thought on “Hooaeg 2020”

 1. Kui Sul on huvi globaalküsimuste vastu ja oled valmis selle nimel natuke vaeva nägema, koputa meie uksele ja otsi liitlasi. Rooma Klubi on rahvusvaheline organisatsioon. Kindlasti uuri enne siia lisatud pabereid ja seda, millega Klubi tegeleb.

  Like

Sinu kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s