CoR 2020 - Platform & Impact Hubs

Määratledes Rooma Klubi uue modus operandi on klubi võrgustike võrgustik

• Võrgustikud on olulised lahendamaks neid küsimusi – nende keerukuse tõttu,
mille ees inimkond seisab 21. sajandil

• CoR kutsub kogukonna kokku ühiste eesmärkide nimel, koondab praktikasse
multidistsiplinaarse teadmise ja probleemide lahendamise võimekuse, mis on
vajalikud nende kompleksprobleemide lahendamiseks

• Klubi unikaalsuse juur on klubi asutamise algses mõistes “problematique”, mis
tunnustab vajadust läheneda inimkonna ees seisvatele keerukatele probleemidele
süsteemselt, multidistsiplinaarselt ja läbi holistilise läätse.