Come On! 2018

Come On! – Rooma Klubi raport 2017

Autorid: von Weizsaecker, E., Wijkman, A.Come-On-copy

Täispealkiri: “Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet“. Springer 2017

Raamatu pealkiri on tõlkes mitmemõtteline: kui esimese ja teise osa pealkirja tuleks tõlkida “Ole nüüd!” või “Ah, jäta (lollitamine)”, siis kolmanda, viimase osa samasõnaline mõte on “Tule meiega!”.

Koostamises osales üle 30 Rooma Klubi liikme. Raport annab ülevaate praegustest suurimatest probleemidest (18) ja neile pakutud lahendustest. Huviline saab lugeda kas inglisekeelset või venekeelset analüüsivat ülevaadet. Eestikeelse ülevaate raportist leiate meie aastaraamatust ERKAR 2018.

Ülevaate raportist ja CoR 50 aktuaalsetest teemadest tegi 11. septembril 2018 Klubi korralisel koosolekul president A. Tarand.

A. Tarand: 25 a tagasi olime kindlad, et turumajandus paneb kõik paika. Aga pole pannud…  Märkmed ettekande kohta leitavad SIIN.

 

ERK jätkab Rooma Klubi raportite tutvustamist. 
Klubi liikmed saavad raporteid laenutada Peasekretäri käest.