Valitsemise võimekus 2001

2001-The-capacity-to-governThe Capacity to Govern, 2001- ERKis lugemiseks laenutatav

Üha enam tunnistatakse kaasaegse juhtimise vormide ebapiisavust:

  • ajude äravoolu poliitikast,
  • valitsuste usaldamatus,
  • massiteabevahendite ja rahaga domineerivate valimiste oht,
  • ja valitsuste suutmatus leida häid poliitilisi võimalusi suurte küsimuste lahendamiseks

Tööstuse, kodanikuühiskond ja valitsusvälised organisatsioonid ei saa kompenseerida valitsuse võimetust kujundada tulevikku. Valitsemise radikaalset parandamist on hädasti vaja, kuid sisulisi ettepanekuid on vähe. See raamat paneb kaasaegsetele valitsustele diagnoosiks „vananenud“ ja teeb ettepaneku muuta väärtused, struktuure, personali, avalikkuse mõistmist ja poliitilist kultuuri, et anda valitsemistavale võimalused tegelda radikaalselt uudsete väljakutsetega 21 sajandil.

  • See on esimene juhtimise-alane aruanne, spetsiaalselt koostatud Rooma Klubi tellimusel ja selle poolt kinnitatud, mis annab tunnistust raamatu olulisusest.

Tule laenuta raamat lugemiseks ja kirjuta oma arvamus/ kokkuvõte.