Valitsemise võimekus 2001

Eesti Rooma Klubi on osaline 2035 strateegia vormimisel. 2018 oktoobrikuine ettekandekoosolek toob teie ette kaks põlvkonda, mõlema esindajad on juhtinud Eestit läbi muutuvate aegade. Millisena näevad nad tänast ja homse võimalusi oma teed otsivas väikeriigis? Tule, kuula, mõtle kaasa!

1. Marten Kaevats, “Eesti pikk plaan“: Kuidas näha kurvi taha ja teadlikult planeerida juhuslikust? Eesti 2035 strateegia kontekstis ja näitel. Ettekanne 30 min, 15 min küsimusteks.

Marten Kaevats ilmub välja, kui guugeldate AI (tehisintellekt), Talsinki tunnel, isejuhtivad liikurid, e-Eesti jm edumeelse Eestiga seonduvad mõisted. Lennukate ideedega oportunistist ja alternatiivkultuuri gurust on saanud EV valitsuse nõunik. Marten näitab nüüd pigem kuidas teha, selle asemel, et olla vastu.

2. Andres Tarand, “Suurprojektide menetlemisest. Ettekanne 30 min, 15 min küsimusteks.

Protseduurid on korrast ära, sellest ka konfliktid riigi, arendajate ja üldsuse pinnal, ütleb endine peaminister. Ülesanne on koostada ERK märgukiri ja teha Säästva Arengu Komisjonile ettepanek võtta see teema päevakorda (vastutaja A. Tarand, määrab lisaliikmed). Vaata ka Säästev Eesti 21.

 

 


2001-The-capacity-to-governThe Capacity to Govern, 2001

Üha enam tunnistatakse kaasaegse juhtimise vormide ebapiisavust. Selle märkideks on muuhulgas:

  • ajude äravool poliitikast,
  • valitsuste usaldamatus,
  • massiteabevahendite ja rahaga domineerivate valimiste oht,
  • ja valitsuste suutmatus leida häid poliitilisi võimalusi suurte küsimuste lahendamiseks

Tööstuse, kodanikuühiskond ja valitsusvälised organisatsioonid ei saa kompenseerida valitsuse võimetust kujundada tulevikku. Valitsemise radikaalset parandamist on hädasti vaja, kuid sisulisi ettepanekuid on vähe. See raamat paneb kaasaegsetele valitsustele diagnoosiks „vananenud“ ja teeb ettepaneku muuta väärtused, struktuure, personali, avalikkuse mõistmist ja poliitilist kultuuri, et anda valitsemistavale võimalused tegelda radikaalselt uudsete väljakutsetega 21 sajandil.

Kuigi juba CoR teine raport (1975) rääkis valitsemisvõimekuse juhtivast rollist ühiskonna ja keskkonna kujundamisel, on see esimene juhtimise-alane aruanne, mis on koostatud Rooma Klubi tellimusel ja selle poolt ka kinnitatud. See omakorda annab tunnistust raamatu olulisusest.

Tule laenuta raamat lugemiseks ja kirjuta oma arvamus/ kokkuvõte.