ERK Metsasümpoosion 2020

Mets on põlevkivi kõrval vast üks kõige rohkem kirgi kütvaid loodusvarasid Eestis. Välja töötamisel on EL metsastrateegia, milles Põhjamaadel, Ida-Euroopal ja sh Eestil on oma osa. Mis on arukas, mis teadmistega põhistatud, mis mulje, kuidas näevad erinevad osapooled praegust ja tulevast metsa-eestit? ERK ümalauad ja ekspertide kogunemised lähtuvad põhimõttest, et vaid mõistlik arutlus ja teiste osapoolte ärakuulamine loob vundamendi teadlikeks otsustusteks ja diskussioonideks.

Septembris 2020 kutsus Eesti Rooma Klubi kokku eriolukorra tõttu ära jäänud metsasümpoosioni. Korraldas ERK Looduse/ keskkonna toimkond, toetasid KKM ja EMPL.

Käsitleti mitte metsapoliitikta kogu selle laiuses ja sügavuses vaid seda, mis on kirjas Euroopa Roheleppes (EGD). Vt ka ERK ettepanekud Roheleppe osas.
Sümpoosioni tulemusena vormusid seisukohad, mida tuleks Eestil võtta, mida jätta EGD metsaideestikust. Sümpoosion oli eesti keeles, tulemused esitame tõlkena meie katusorganisatsioonidele EEB ja Rooma Klubi.

Videosalvestised – Jaanus Pärnpuu, fotod Tuuli Stewart. Taustavisuaal eesti metsadest Urmas Tartes, dekoratsioonid Masha Lillepood.

Täname!

Metsastrateegia Euroopa Roheleppes

Päevakava

  • Marku Lamp – Riigi ootustega seonduv EDG metsastrateegias
  • Annela Anger – Eesti metsa faktoloogiast1
  • Jürgen Aosaar – Metsasüsiniku uuringute tulemusi Eestis
  • Aigar Kallas – Metsa jätkusuutlikust majandamisest ja tulekahjude vältimisest RMKs
  • Jaan Kers – Puit on tulevikumaterjal
  • Henrik Välja – Puit meie ümber – uuesti leitud vana
  • Sõnavõtud saalist

Ettekannete videosalvestused ja kuvad

Annela Anger-Kraavi, ERK liige
Ettekande kuvad:
Jürgen Aosaar, Eesti Maaülikool, metsakasvatuse osakond. Ettekande kuvad:
Henrik Välja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) tegevjuht. Ettekande kuvad:
Aigar Kallas, Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees. Ettekande kuvad:
Jaan Kers, Tallinna Tehnikaülikool, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut. Ettekande kuvad:
Marku Lamp, KKM asekantsler

Sümpoosion sai teoks koostöös KKM ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga

Sümpoosionil osalejate hääled saalist

Osalejate mõtted väljendasid ka ühiskonna läbilõiget erinevatest suhtumistest metsa, selle majandamisse, riiklikku strateegiasse nii lokaalse kui globaalse taustal. Kõik arvajad on eksperdid metsa ja keskkonna või kogukonna arendamise alal.

ERK ei karda kuulata ja kuulda erinevaid arvamusi, kujundab oma teadmistepõhised arvamused ja avaldab need nii eesti kui inglise keeltes. Eesmärgiks mitte luua probleeme vaid pakkuda võimalikke lahendusi.
ERK Metsasümpoosion on initsieerinud mitmeid jätkukirjutisi ja mõttevahetusi. Mõtle kaasa!

Tahaksid olla esimeste seas, kes kuumast artiklist kuuleb?



1ERK liige Annela Anger-Kraavi juhib Euroopa Liidu kliimamuutuste vähendamise meetmete mõjudega seotud läbirääkimisi ÜRO Kliimamuutuste Raamkonventsiooni (UNFCCC) juures.

Sinu kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s