Presidendid

Vastavalt Põhikirjale valib Eesti Rooma Klubi üldkogu oma presidendi kolmeks aastaks. Presidendiks valitakse isik, kel on väärikas akadeemiline taust, kes on tuntud nii võimu kui vaimu koridorides ja kelle hääl kostub. President on küll peamiselt esindusisik, kuid määrab oluliselt nii Klubi nägu kui väljendab ka selle meelsust. Olulistes otsustes on presidendi hääl määrav.

Lisaks presidendile valitakse juhatuse poolt reeglina asepresident. Presidendi ja/või asepresidendi puudumisel juhib Klubi tööd seitsmeliikmeline juhatus.

Eesti Rooma Klubi presidendid läbi aja:

Ivar Raig 13.05.2021 – 12.12.2023
Alvar Soesoo21.12.2021 – 13.05.2021
Andres Tarand07.01.2020 – 21.12.2021
Arvi Hamburg10.12.2018 – 07.01.2020
Andres Tarand27.03.2018 – 10.12.2018 / Rooma Klubi auliige al. 2018
Ülo Vooglaid*13.12.2017 – 27.03.2018
Andres Tarand28.11.2011 – 13.12.2017
Jüri Kann12.12.2008 – 28.11.2011
Hardo Aasmäe22.02.2003 – 12.12.2008
Ülo Vooglaid09.01.2001 – 22.02.2003

2018 valis Rooma Klubi oma auliikmeks Eesti Rooma Klubi liikme Dr. A. Tarandi. Selle tiitliga on A. Tarand paigutanud ennast maailmanimeks. Auliige kannab oma kohustusi 5 aastat.

Rooma Klubi liikmeks, sh auliikmeks ei astuta vaid kutsutakse selleks volitatud seltskonna poolt. Dr. Andres Tarandi kutse ja liikmeks arvamise kinnituste fragmente näed siit:

Kinnituskirjade täisvorm, nagu lõikest näha, ei kuulu avaldamisele väljaspool Rooma Klubi komiteed ja pühendatud isikuid.