Presidendid

Vastavalt Põhikirjale valib Eesti Rooma Klubi oma presidendi kolmeks aastaks üldkogul. Presidendiks valitakse isik, kel on väärikas akadeemiline taust, kes on tuntud nii võimu kui vaimu koridorides ja kelle hääl kostub. President on küll esindusisik, kuid määrab oluliselt nii Klubi nägu kui väljendab ka käesolevat meelsust. Olulistes otsustes on presidendi hääl määrav.

Lisaks presidendile valitakse, nüüd juba juhatuse poolt, reeglina asepresident. Praegu Eesti Rooma Klubil nii president kui asepresident  puuduvad. Kohust täidab Andres Tarand.

Eesti Rooma Klubi presidendid läbi aja:

A. Tarand

Ülo Vooglaid      09.01.2001 – 22.02.2003
Hardo Aasmäe   22.02.2003 – 12.12.2008
Jüri Kann           12.12.2008 – 28.11.2011
Andres Tarand    28.11.2011 – 13.12.2017
Ülo Vooglaid       13.12.2017 – 27.03.2018
Andres Tarand    27.03.2017 presidendi kt.

ERK uus president valitakse üldkogul.