Presidendid

Vastavalt Põhikirjale valib Eesti Rooma Klubi üldkogu oma presidendi kolmeks aastaks. Presidendiks valitakse isik, kel on väärikas akadeemiline taust, kes on tuntud nii võimu kui vaimu koridorides ja kelle hääl kostub. President on küll peamiselt esindusisik, kuid määrab oluliselt nii Klubi nägu kui väljendab ka selle meelsust. Olulistes otsustes on presidendi hääl määrav.

Lisaks presidendile valitakse juhatuse poolt reeglina asepresident.

Eesti Rooma Klubi presidendid läbi aja:

  • Arvi Hamburg            10.12.2018 – detsember 2021
  • Andres Tarand              27.03.2018 – 10.12.2018 / Rooma Klubi auliige al. 2018
  • Ülo Vooglaid                 13.12.2017 – 27.03.2018
  • Andres Tarand              28.11.2011 – 13.12.2017
  • Jüri Kann                     12.12.2008 – 28.11.2011
  • Hardo Aasmäe              22.02.2003 – 12.12.2008
  • Ülo Vooglaid                 09.01.2001 – 22.02.2003

2018 valis Rooma Klubi oma auliikmeks Eesti Rooma Klubi liikme Dr. A. Tarandi. Selle tiitliga on A. Tarand paigutanud ennast maailmanimeks. Auliige kannab oma kohustusi 5 aastat.

Rooma Klubi liikmeks, sh auliikmeks ei astuta vaid kutsutakse selleks volitatud seltskonna poolt. Dr. Andres Tarandi kutse ja liikmeks arvamise kinnituste fragmente näed siit:

Kinnituskirjade täisvorm, nagu lõikest näha, ei kuulu avaldamisele väljaspool Rooma Klubi komiteed ja pühendatud isikuid.