Rooma Klubi raportid

Meilt on ammu küsitud Rooma Klubi raportite kokkuvõtteid ja ülevaateid, eriti eestikeelseid. Idee on hea, kuid selleks peaks keegi:

  •  hoidma silma peal sellel, mis suures klubis teoksil
  • raporteid lugema
  • tegema korrektse tõlke-ülevaate
  • olema huviline selle teadmise levitamises.

Tutvustustame vastavalt oma võimalustele ja ressurssidele. Täiendame nii kuis jõuame. Valik Rooma Klubi raporteid on lugemiseks laenutatvad Eest Rooma Klubis, vt Kontakt või küsi tuttava Rooma Klubi liikme käest.

Rooma Klubi hirmutavalt täpne prognoos 50 a tagasi on nüüd eesti keeles. Kas Sind huvitab, millises maailmas hakkavad elama Sinu lapsed?

Eesti Rooma Klubi trükisena on ilmunud “Kasvu piirid” – 1972/2022 avaldatud ja siiani kõige rohkem vastukaja tekitanud raport.

  • Mida on siin kõmulist?
  • Miks sellest vanast uuringust ikka veel rääkida?
  • Kuidas see puudutab meie tänast ja homset?

Telli raamat ja saa teada:

Kutsume Sind üles olema Rooma Klubi raportite ja Rooma Klubi ideede levitaja!

Tule laenuta raamat ja tee sellest eestikeelne kokkuvõte/ ülevaade.

Miks? Mis Sa sellest saad? Peale selle, et oled maailmakodanik ja teadlik tegelane ka võimaluse Eesti Rooma Klubis kaasa lüüa? Meiega koostööks on erinevaid vorme – usu, leiame Sulle väärika, arendava ja parajat pinget pakkuva osa Eesti Rooma Klubi toetavas tegevuses.


Neid raporteid on käsitletud Eesti Rooma Klubis:

Raportite all olev kiri ütleb, et:

„Rooma Klubi Raportid“ on klubi kõige tähtsamad avaldatud dokumendid. Need on eelretsenseeritud uuringud, mis on kinnitatud Täidesaatva Komitee poolt või soovitatud kas klubivälise üksikisiku, grupi või asutuse poolt. Rooma Klubi raportid aitavad otsustajatel ja avalikkusel paremini  mõista põhilisi globaalseid teemasid. Sageli on neis antud asjakohaseid otsustusettepanekuid ja neid kasutatakse avalikkuses parema ühiskondliku vastutuse edendamiseks. Läbi raportite püütakse algatada diskussioone äriliidrite, poliitikute, rahvusvaheliste grupeeringute juhtide, ülikoolide ja koolide liikmete ja meedia osalusel.

*usaldussuhe avalikkusega ja igal tasandil mõtlejate teavitamine on rõhutatud Rooma klubi kõigis avaldustes ning selle läbiv põhimõte.

Sinu kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s