Rooma Klubi raportid

Meilt on ammu küsitud Rooma Klubi raportite kokkuvõtteid ja ülevaateid, eriti eestikeelseid. Idee on hea, kuid selleks peaks keegi:

  •  hoidma silma peal sellel, mis suures klubis teoksil
  • raporteid lugema
  • tegema korrektse tõlke-ülevaate
  • olema huviline selle teadmise levitamises.

Tutvustustega vastavalt oma võimalustele ja ressurssidele. Täiendame nii kuis jõuame. Valik Rooma Klubi raporteid on lugemiseks laenutatvad Eest Rooma Klubis, vt Kontakt või küsi tuttava Rooma Klubi liikme käest.

Kutsume Sind üles olema Rooma Klubi raportite ja Rooma Klubi ideede levitaja!

Tule laenuta raamat ja tee sellest eestikeelne kokkuvõte/ ülevaade.

Miks? Mis Sa sellest saad? Peale selle, et oled maailmakodanik ja teadlik tegelane ka võimaluse Eesti Rooma Klubis kaasa lüüa? Meiega koostööks on erinevaid vorme – usu, leiame Sulle väärika, arendava ja parajat pinget pakkuva osa Eesti Rooma Klubi toetavas tegevuses.


Neid raporteid saad laenutada Eesti Rooma Klubist:

Raportite all olev kiri ütleb, et:

„Rooma Klubi Raportid“ on klubi kõige tähtsamad avaldatud dokumendid. Need on eelretsenseeritud uuringud, mis on kinnitatud Täidesaatva Komitee poolt või soovitatud kas klubivälise üksikisiku, grupi või asutuse poolt. Rooma Klubi raportid aitavad otsustajatel ja avalikkusel paremini  mõista põhilisi globaalseid teemasid. Sageli on neis antud asjakohaseid otsustusettepanekuid ja neid kasutatakse avalikkuses parema ühiskondliku vastutuse edendamiseks. Läbi raportite püütakse algatada diskussioone äriliidrite, poliitikute, rahvusvaheliste grupeeringute juhtide, ülikoolide ja koolide liikmete ja meedia osalusel.

*usaldussuhe avalikkusega ja igal tasandil mõtlejate teavitamine on rõhutatud Rooma klubi kõigis avaldustes ning selle läbiv põhimõte.

Jäta oma kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.