Eesti Rooma Klubi (ERK)

Rooma Klubi on organisatsioon, mille liikmeid ühendab mure inimkonna tuleviku pärast ja kes püüdlevad selle poole, et seda tulevikku läbi üldise teadlikkuse mõjutada. Klubisse kuuluvad silmapaistvad teadlased, majandustegelased, ettevõtjad ja arvamusekujundajad, kõrged ametnikud ja endised riigipead kogu maailmast. Meie missiooniks on teadvustada inimkonna ees seisvaid väljakutseid, pakkuda välja teaduspõhiseid lahendusi, kommunikeerida neid ja nende eest seista.

Eesti Rooma Klubi tegemised on laienenud iga aastaga. Meie lugejate/kuulajate arv on pidevalt kasvanud nii kodulehel kui FB/Instagram kaudu. Teemad, millest 50+ aastat tagasi hakati rääkima, millede osas toodid avalikkuse ette hoiatused, on täna tõeks saanud. Mis saab edasi? Mida me peaksime tegema? Meie, kogukonnana.

Toeta ERK meediat oma väikese püsiannetusega.
Toeta reaalse teoga, vali Sulle sobiv summa.

ERK on Eesti rahvuslik ühendus Rooma Klubi ülemaailmses võrgustikus. Katusorganisatsioon Rooma Klubi on asutatud 1968 Itaalias ühendades praegusi ja endisi riigipäid, ÜRO bürokraate, tipp-poliitikuid, diplomaate, teadlasi, majandustegelasi ja äriliidreid üle maailma. 2008 aastast on Rooma Klubi peakorteri asukoht Winterthur, Šveitsis.

Tänane Rooma Klubi (think tank) korraldab oma tööd läbi viie mõttegrupi (hub): kliima, inimkonna muutused, majanduse ja rahanduse ümbermõtestamine, noorte juhtiv roll.

Eesti Rooma Klubi ei tekkinud tühjale kohale. Sellele eelnes Eesti Tuleviku Kongressi loomine 6. märtsil 1992. Juhatusse valiti Lembit Valt, Arno Köörna, Edgar Savisaar, Harry Õunapuu, Raivo Vilu, Hans Trass ja Ants Roose. Tõsi – siis veel ei ühtegi naist.
<<< Kuula  >>>

mõtlejate klubi algus - Õiglane, Valt & Naan

Pildil: mõtlejate klubi algus –
Õiglane, Valt & Naan

Soiku jäänud initsiatiivile anti uus elu juba Eesti Rooma Klubi nime all tänu Juhan Telgmaa algatusele ja esimestele praktilistele sammudele ELKS osana.
Looduskaitsjatena tegutseti kuni 2018.

1972 aastal “Kasvu piirides” esile toodud probleemid olid veelgi teravamad ja kiiremini arenevad. Üleilmse Rooma klubi tegevused olid toona seotud 2009 programmiga “A New Path for World Development” (maailma arengu uus liikumistee). Programmil oli viis teemat: 1) keskkond ja ressursid, 2) globaliseerumine, 3) rahvusvaheline areng, 4) sotsiaalne muutumine, 5) rahu ja julgeolek.

Tänane Rooma Klubi töötab läbi viie mõjutuskeskme:

  • kliima – planeediülene hädaolukord
  • uue tsivilisatsiooni tekkimine
  • majanduse ümberseadistamine
  • rahanduse ümbermõtestamine
  • noored ja noorte eestvedamine
Klikka ja loe ERK sünnilugu

Nende teemade juures on ka ERK aktiivselt osalenud. Eristada tuleb siinjuures aga lokaalset/globaalset nii mõjude, vaatenurkade, võimaluste jm osas. Klubi Eesti haru püüab hoida oma tegevuse CoR teemagruppides, liites globaalsed teemad kohalike arengute analüüsimise ja prognoosimisega. Viimastel aastel on ERK fookus olnud suunatud suurprojektide mõjule ja Eesti üldisele strateegiale, tugevnenud on side nii ettevõtjate, ekspertide, teaduse kui valitsejatega.


2052

Tänane Eesti Rooma Klubi on oma reserveeritud akadeemilisuses avanenud ka laiemale huviliste ringile. Esmalt läbi kodulehel pakutavate klubi ettekannete kajastuse. Meenutuste kõrval peaks see pakkuma kaasa mõtlemise võimalust teemadel, mis kujundavad meie riigi või planeedi nägu täna ja tulevikus.

Veenva järjekindlusega on klubi oma igakuistel ettekande-kogunemistel lahanud teemasid, mis antud hetkel ei näigi olevat põhivoolu pealkirjadeks, kuid ajalugu näitab, et muutuvad selleks kolme-viie aasta pärast. Just tuleviku tunnetamine ja võimalike lahenduste vormimine on nii üleilmse kui Eesti Rooma Klubi ülesandeks ja sisuks. Vast tasub siinseid postitusi just selles võtmes lugeda.

ERK poole võib pöörduda ekspertarvamuse koostamiseks või ettekannete tellimiseks, sh rahvusvahelise koostööna. Pakume koostööd üldist haritust ja teadlikkust tõstvate väljendusvormidega oma kompetentsi ulatuses.

Maailm on ja on ikka olnud keeruline. Kas me saame kaasa rääkida? Milles ja kuidas? Klubi ümbritsenud salapära kergitamine peaks julgustama ka lugejat olema tõene ja osalema otsingutes. ERK aastalõpu konverentsid ja osad arutlused on avatud laiemale huviliste ringile, ettekandeid on võimalik tellida ka klubivälistele auditooriumidele.

Kas maailm on Eesti Rooma Klubi 20 tegutsemisaastaga muutunud? Meie ise või meie vaated?

Kohtumine Soome Rooma klubi juhatusega 2006

Konkreetsete küsimustega klubi tegevuse või Teid huvitavate materjalide kohta 
palume pöörduda ERK juhatuse või tegevjuhi poole. 

Sinu kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s