Tags

, ,

Lugupeetud klubikaaslased,

Meie viimasest suurest kohtumisest eelmisel kevad-talvel on möödunud sedavõrd palju aega, et tahaks Teid teavitada Rooma Klubis toimunust meil ja mujal.aasmäe 3

Meie Rooma Klubi uus juhatus on asunud regulaarselt tööle. Meie istungid toimuvad klubilise õhtusöögi vormis iga kuu viimasel teisipäeval restoran “Olematu Rüütel” tagakambris. Koosolekute paus oli vaid suvel kaks kuud, mil kõik inimesed võimaluse korral puhkavad. Kõik klubi liikmed, kellel võib nendel hetketel sinna kanti asja olla ja tunnevad huvi arutatava vastu, on teretulnud koosolek-õhtusöögile. Igal koosolekul on arutlusel üks korralduslik küsimus ja vahetatakse teavet Rooma Klubis toimuvast meil ja mujal.

Tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et saame asuda osalema Rooma Klubi tegevuses rahvusvahelises mõttes. Seetõttu on meil aeg määratleda oma klubi põhiteema, mis vastaks ühelt poolt Eesti vajadustele ja teisalt lähtuks Rooma Klubi põhimõttest: ”Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt.”

Selle eelduseks oli meie osalemine möödunud kevadel Viinis toimunud Rooma Klubi rahvuslike assotsiatsioonide konverentsist, kus esinesime oma seisukohaga globaliseerumise küsimuses. Me tõstatasime probleemi, kus on integratsiooni ja globaliseerumise piirid. Meie tähelepanu on äratanud asjaolu, et Euroopa läbib praegu neljandat integratsiooni viimase kahe tuhande aasta jooksul. Veelgi tähelepanuväärsem on neid lahutavad desintegratsiooni perioodid. Seega kerkib õigustatud küsimus, kui kaua kestab praegu Euroopas toimuv, kui kaugele see ulatub ning millised järeldused peab sellest Eesti tegema.

Tegime ettepaneku, et järgmise Rooma Klubi rahvuslike assotsiatsioonide konverents võiks taasmäe 2003oimuda Eestis meie klubi korraldusel. See on leidnud soodsat vastukaja. Ajaks pakutakse 2005 aasta veebruari. Nimetatud väljakujunenud seisukoht leidis veelkord kinnitust oktoobris toimunud Rooma Klubi aastakonverentsil Ammanis, kus me samuti osalesime.

Ülal märgitust lähtudes on aeg küps viia läbi meie oma klubi konverents, kus me püüaksime leida meie jaoks kõige aktuaalsema teema, millest saaks 2005 aasta konverentsi peateema ja meiepoolne põhiettekanne. Olgu muuhulgas märgitud, et järgmine Rooma Klubi raport on teemal:”Limits of privatization“.

Asja edasiviimiseks pakub juhatus välja mõtte korraldada k.a. novembri lõpus meie klubi konverents ülaltoodud teemadel. Kõik ettepanekud nimetatud küsimuses on teretulnud.

Tervitustega,

Hardo Aasmäe