Tags

, ,

Kolmapäeval algab Ammanis Rooma Klubi järjekordne aastakoosolek ja konverents. RK presidendi, Tema Kuningliku Kõrguse Prints El Hassan bin TALALi (Jordaania kuninga vend) kutsel lähevad sinna Eesti Rooma Klubi president Hardo AASMÄE ja peasekretär Juhan TELGMAA.

Aastakoosolekul on peale põhikirjaliste toimingute kõne all ka töös olev raport “Privatiseerimise piirid”, RK avaldused seoses vaesusega maailmas ning valmistumisega ülemaailmseks tippkohtumiseks infoühiskonna arengu küsimusis.

terra media by leathertogetherKahepäevane konverents on pühendatud ühise humanistlikel väärtustel põhineva aluse leidmisele rahu ja arengu tagamisele regioonis (Terra Media, nagu nad kutsuvad), mis on just praegu teravate lahenduseta konfliktide piirkonnaks.

Põhiettekanded esitavad RK president bin TALAL, endine ÜRO peasekretär Boutros Boutros GALI ja LAV endine president, Nobeli rahupreemia laureaat, F. W. de KLERK. Analüüsitakse inimarengut Araabiamaades, võimalusi laiapinnaliseks piirkondlikuks koostööks, kodanikuühiskonna kujunemist jt. inim-mõõtmelisi pürgimusi püsiva rahu ja arengu saavutamiseks.

Eesti Rooma Klubile on see teistkordseks võimaluseks osaleda RK aastakoosolekul. Saadav teave on inspireeriv. Isiklikud kontaktid aitavad tublisti ühitada tegevust ka Eestis RK maailma-kontekstiga.

Täiendav teave: H. Aasmäe 51 344 50

Eesti Rooma Klubi on poliitikaväline mõtlejate ühendus. Selle liikmeskonda kuulub ligi 50 tippteadlast, kultuuri-ja majandustegelast, endist riigijuhti. ERK asutati kui Rooma Klubi Eesti Rahvuslik Assotsiatsioon 9. jaanuaril 2001