Ülevaade uuringutest,
mis käsitlevad Eesti elanike suhtumist teadusesse


29.märtsil toimus Tallinna Ülikoolis

Eesti Sotsioloogide Liidu kogemusseminar, mis jätkas 2012. aastal korraldatud missioonikonverentsi temaatikat
„Sotsiaalteaduste s(t)aatus Euroopas ja Eestis“ .

Seminari sõnavõttudes ja ühises arutelus otsiti uusi viise, kuidas ühiskonna analüüside järeldusi ja uurijate ekspertteadmust otsustusprotsessides paremini kasutatavaks teha ja millised on efektiivsemad koostöövormid otsustajate ja ekspertide vahel.

KOGEMUSI JAGASID:

Ain Aaviksoo (Sotsiaalministeeriumi asekantsler): „Personaalmeditsiini kaasus: kuidas teadlased, valitsus ja huvirühmad koos otsuseid vormivad?“;
Raul Eamets (TÜ, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan): „Tööturu uuringute tulemuste rakendamise kogemusi Eesti majanduspoliitikas“;
Marju Lauristin (Euroopa Parlamendi liige, TÜ professor): „Kuidas uuringuinfot pakutakse ja kasutatakse Euroopa poliitiliste otsuse tegemisel?“;
Maris Jesse (Tervise Arengu Instituudi direktor): „Elevandiluutornist välja – Tervise Arengu Instituudi kogemus terviseteaduste pakkumisel poliitikakujunduse toetuseks“;
Alar Karis (riigikontrolör): „Võhiklikkus ja teadmised poliitikate kujundamisel“.kaameras

Ettekannetele järgneb ühine diskussioon, mida modereerisid
Airi-Alina Allaste (TLÜ) ja Triin Vihalemm (TÜ).

redigeerimata märkmed