Meie Euroopa rahvuslik Rooma klubi haru – CoR EU Chapter pidas oma aastakoosolekut 2016 koos sinna juurde kuuluva kõnelõunaga. CoR EU kasutab oma töös erinevaid vorme – koosolekuid, ettekandeid, ümarlauda, publikatsioone, veebilehte ja rohkem või vähem avalikke esinemisi.

Herman Van RompuySelleaastase aastakoosoleku lõuna kõne pidas Klubi au-president krahv Herman Van Rompuy, endine Belgia peaminister ja esimene Euroopa Nõukogu President, kes esimesena teenis sellel kohal täisaja Lissaboni lepingu raamistikus. Loodame teieni tuua ka tema kõne teksti.

Mitte vähemtähtsana esines lõunal Klubi praegune President, härra Mark Dubrulle. Toome ära härra Dubrulle’ kõne põhipunktid. Tegelik kõne oli petud vabas vormis. Kõne teksti leiate SIIT.


Juuli 06 toimus CoR EU Chaper ümarlaud. Ümarlaual osaletakse, nagu ka teistel kinnistel koosolekutel, vaid personaalse kutse alusel. Ümarlaud on töövorm, mis lubab paremini mõista Klubi liikmete vaateid, tutvuda tet-a-tet ja luua õhkkonna, kus kõigil on võrdne võimalusoma seisukohti avada. Seekordse arutlusteema aluseks oli härra Alain Ruche ettekanne “Jääda inimeseks”. A. Ruche on pidanud sel teemal TEDx ettekande, mida näeb SIIT. Lühikesele ettekandele (mis ei olegi slaididega vaid vanas heas vestluse vormis) järgnevas arutluses antakse lühidalt sõna kõigile ümarlauas osalejatele (keda võib olla kuni 12) ja püütakse jõuda mingisse tänapäevasesse konkreetsesse raamistusse sobiva väljundini. Peale suvepuhkust on plaanis kõne all olnud inimeseks olemise väärtuste raamistuse ja hr. Mark Dubrulle poolt esitatud väljakutsete kohaste teemade praktilise esitamise ja populariseerimise kava välja töötamine. Mõte, mida ei suudeta teistele esitada või mõte, mis jääb liig kitsasse ringi, on surnud mõte.

Kui Teil on huvi CoR EU viimasel ajal ilmunud trükiste vastu, pöörduge palun Eesti Rooma Klubi poole. Materjalid on kas kasutamiseks või kannatlikkuse korral ka võimalus endale hankida.