Toimkonnad

Eesti Rooma Klubi toimkonnad 2020

ERK üheks töövormiks on toimkonnad – need on teemade või valdkonnakeskselt koondunud grupp, mis loob oma tööplaani ja kooskõlastab selle läbi juhatuse Klubi üldise toimimisega.

Toimkondade juhid korraldavad suhtlusvormid, koordineerivad töö juhatuse ja teiste toimkondadega, avaldavad oma tegevuskavad ja avalikud materjalid.

Sinu ettepanekud toimkondadele on oodatud kas üldkontaktides või toimkonna kaudu. Jälgi meie kirjutisi ja pöördumisi kodulehe või FB kaudu.

Klubi kõnekoosolekud toimuvad tavaolukorras korra kuus. Osalemine registreerumisega, külalistele tasuline. Täpsem kava kalendris.