Tags

,

EESTI ROOMA KLUBI ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

28. novembril 2011,
Tallinnas Euroakadeemia ruumides

Eesti Rooma Klubi üldkoosolek otsustab:

 1. Võtta teadmiseks ja kinnitada Presidendi esitatud tegevusaruanne
 1. Valida ERK Presidendiks Andres TARAND tarand 1
 1. Valida ERK juhatusse:
 • Hardo Aasmäe
 • Ene Grauberg
 • Ülo Kaevats
 • Anti Liiv
 • Indrek Toome
 • Ülo Vooglaid
 1. Juhatusel analüüsida aastakoosolekul avaldatud mõtteid ERK toimimise sisu ja vormide kohta, mille põhjal kujundada edasine tegevus. Oluline on avalikkuse teavitamine.

Koosoleku juhataja:   I. TOOME


EESTI ROOMA KLUBI JÄTKAB UUE PRESIDENDIGA

Eesti Rooma Klubi pressiteade

 

Oma korralise üldkoosoleku pidas Eesti Rooma Klubi.

Kuulati akadeemik Jüri Martini ettekannet “Keskkonnapoliitikast kodus ja globaalselt”. Vaata ettekande slaide SIIT <<<

Järgnenud diskussioon keskendus:

 • keskkonnateadlikkusele kui võtmefaktorile maailma hoidmises,
 • võimalikele alternatiividele fossiiltoormel põhinevale energeetikale, kus otsustavaks on aine- ja energiavood, mida aga piisavalt ei analüüsita,
 • Euroopa Liidu ja Eesti konkurentsivõimele karmistuvate keskkonnastandardite tingimusis,
 • vajadusele ja võimalustele keskkonda mõjutavaid protsesse üleilmselt kontrolli alla võtta,
 • looduskeskkonna suhestamisele teiste (majandus- vaimse, tehis-jt.) keskkondadega,
 • antud valdkonna metodoloogiaküsimustele
 • ettekanne – Mati Hint
  “Eesti Rooma Klubi peab sekkuma ühiskonna eetilisse kriisi”

 

Aruandekõnega esines ERK president Jüri KANN >>

ERK tegevust Jüri KANNi juhtimisel hinnati positiivseks. Leiti, et oma missioonist, Eesti olukorrast ja liikmeskonna potentsiaalist tulenevalt peab ERK teavitama avalikkust eelkõige ebasoodsatest arengutest ja mõjutama järjekindlalt ja tungivalt, nii et sõnum kohale jõuaks, otsusetegijaid silmas pidama kaugemaid, Eesti jätkusuutlikkust tagavaid eesmärke.

 

 1. november 2011

Täiendav teave: J. Telgmaa, 5117041


 

ERK asutati 9. jaanuaril 2001. Praegu kuulub sinna 56 väljapaistvat teadlast, majandus- ja ühiskonnategelast. ERK on 2002. a. Rooma Klubi Täitevkomitee poolt tunnustatud Eesti rahvuslik ühendus RK ülemaailmses võrgustikus.