Tags

Paevana Rein Einasto, kirjutatud Arvamusfestivalile 2019

Eesti looduse, rahvuse, keele ja kultuuri kestmiseks läbi aegade vajame mahekultuurset mõtte- ja elulaadi. Eelduseks sellele on Inimese ja Looduse harmoonia. Senine inimkeskne elukorraldus orjandusest vabaturumajanduse suurushullustusse on viinud looduse planetaarse rüüsteni, süveneva vägivallani, elukeskkonna reostuseni üle taluvuse piiri ja ähvardab ökokatastroofiks paisuda. Kliima soojenemise loodusliku, inimtegevusest küll kiireneva protsessi paisutamine üleilmseks põhihädaks on põhilise – kasumajanduse planetaarsete tagajärgede peitmine. Peame ka looduse määratlema vabariigi põhiseaduslikuks alusväärtuseks rahvuse, keele ja kultuuri juurde, eluruumi kõiksusena.

Rein Einasto

Arengu eeldus looduses ja ühiskonnas on ökosüsteemne ELURIKKUS:

 • isereguleeruv mitmesugusus looduses,
 • kodumaastike ja rahvuskultuuri omanäolisus.

Inimene on Looduse osa, ta liigitunnus – vaimsus, selle tegevuse siht ja tulem: kultuur, osa tervikus

Samas süvenev vastandumine, inimene liigina on suurim parasiit kogu Elu miljardeid aastaid kestnud arengus; antropotseen – kogu looduse ajaloo kõige kiirem liikide väljasuremine.

Mahekultuur kannab kahte süvatähendust. MAHE on:

 • puhtus looduses (meres, mullas, õhus, metsas, põllul, toidus)
 • puhtus inimhinges, kogu vaimses keskkonnas;
 • Loodu hoidmine, säästlikkus, hoolivus, emalikkus, vägivallatus, ilumeel

KULTUUR on kolmühtne:

 • süvakultuur – hingekultuur, eetika, südametunnistus,
 • kõrgkultuur – loomingu meisterlikkus, professionaalsus.
 • massikultuur – meelelahutuslikkus, sellest tulenevalt pealispindne, hedonismi kalduv.

Mahekultuursesse Eestisse jõudmiseks vajame:

 • Vaimukultuuri esimuslikkust kõigis eluvaldkondades,
 • ökosotsiaalsete piirangutega sinist mahemajandust,
 • suurushullustuse tõkestamist (Rail Baltiku otsetrass, metsarüüste, kunstväetiste põllundus)
 • suurlinnastumise peatamist,
 • pärandkultuurilise haja-asustuse, üksiktalude süsteemi taaselustamist,
 • rahvusmaastike ja pühapaikade kaitse alla võtmist,
 • suurpõldude ribadeks lõikamist, põldude vahele looduslike õites heinamaade loomist mesilastele jt tolmlejaile,
 • mürgiste taimekaitsevahendite keelustamist,
 • lageraie piiramist, püsimetsandusele üleminekut,
 • kaevanduslubade väljaandmist ainult koos kaevetööde lõpetamise tähtaja ja külale tagastatava puhkemaastiku projekti esitamisega.

Me vajame:

 • et Vaim võimustuks, võim vaimustuks,
 • et Maakogu kujuneks Riigikogule võrdväärseks partneriks!

Jaan Eilart (Horisont, 1988/5) on öelnud:„Et saada iseendaks kultuuris, nii nagu looduses, on tarvis aega ja omaetteolekut. Alles siis saame kogutut jagada rahvaste suhtlemise ja kultuurivahetuse igijäävusse”.

Tammsaare on korduvalt väitnud: „Vähem Euroopat, rohkem meid endid!” ja mõtiskleb: „Sinililled ei valeta, aga päristõde on kivides”.