Tags

Eesti Rooma Klubi 2022 kevadine hooaeg oli tormiline peale pikka pausi oli võimalus tasapisi hakata taas korraldama avalikke kogunemisi. Kuigi need olid piiratud mahuga, oli see siiski formaadi vahetus.

Maailm oli aga sel talvel hakanud pöörituma nii kiiresti ja erinevates suundades, et selles selge sihi ja globaalse ning lokaalse vahekorra hoidmine ning selgitamine oli tõeline katsetöö. Segadikus olid ERK liikmedki rohkem hõivatud kui varem, mõne liikme osalemine meedias oli igapäevane.

Kõigele vaatamata hoiti tavapärast korralduslikku rütmi ja hooaeg lõppes üldkoguga ning sellejuurde käivate formaalsustega – aastaaruanne, liikmete ettepanekute ärakuulamine, sõnavõtud ja ettekanded.

Eesti Rooma Klubi astub oma 22st hooaega ja sellega seoses on käimas mitmetasandiline emeriteerumine ning põlvkondade vahetus. Vastavalt ERK põhikirjale on liikmeks saamise eelduseks tunnustuse leidnud tegevus lisaks akadeemilisele taustale, mõju ühiskonnas ja globaalne haare oma valdkonnas. Ettepanekuid taoliste inimeste koondamiseks just selle mittepoliitilise ühenduse lipu alla, mis peab valdkondadeüleselt vaatama kaugemale ja laiemale kohalikust ja tänasest, selgitama seoseid ja mõjusid ning olema sillaks teaduse, majanduse, kultuuri ning keskkonna omavaheliste seoste ja mõjude selgitamisel.

The king is dead, long live the king!

Eieiei, ei mingit draamat!

Tõsi, detsembris 2021 valitud ERK 7-liikmelisest juhatusest lahkus kevadel presidendiks valitud Alvar Soesoo ja see pani ERK juhatuse ette kohustuse leida uus president. Sellega saadi hakkama – kuni 2023 aasta lõpuni juhib Eesti Rooma Klubi juhatust ja läbi selle ka Klubi tööd juhatuse liige Ivar Raig.

Ivar Raig

ERK presidendil on õigus koostada oma meeskond ja anda Klubi tööle kammertoon. Mais 2022 pidas president Raig kõne ERK üldkoosoleku ees selgitustega järgneva kahe hooaja suunistega ja 2022 avalike esinemiste teemadega.

Toimumise aegTeema/ ettekande/debati tööpeakiri
september 2022Mida pakkus Euroopa Tuleviku konverents Euroopa Liidu reformimiseks?
oktoober 2022Ukraina majanduse ülesehitamise võimalused
november 2022Väikeste rahvusriikide roll globaliseeruvas maailmas
detsember 2022Soome ja Rootsi NATO-ga liitumise mõju Euroopa julgeolekule
ERK tööplaan 2022 sügishooajaks/ draft

Töö nende teemade ettevalmistamise osas käib. Oodatud on ettepanekud erinevate vaatenurkade ja miks mitte – ka esinejate osas, järgides seejuures siiski ERK Põhikirja ja kauaseid traditsioone.

ERK juhatus koguneb juba juulis, et seada samme uueks hooajaks. Maailm pöörleb. Üha kiiremini. Väikeriikide osa selles, kuhu suunda see keerab ja kuidas seda keerutatakse, on alati olnud I. Raigi südamelähedane teema. Just sellele vaatele oli pühendatud viimane kovidieelne ERK aastakonverents 2019, millel osalesid teiste kõrval 5 peaministrit ja 2 presidenti (Soome ja Eesti) ning mida modereeris Parlamendi väliskomisjoni esimees.

Kasvu piirid 50

Maailma tookord raputanud teos ilmus esmakordselt 1972. Sellele olid teed rajanud nii “Hääletu kevad” kui mitmete teadusgruppide ja mõttekodade ülesastumised teemal Planeedi lõpmatuse lõppemisest ja selle varude ja jõu ammendumisest.

Pealesõjaaegne eufooria inimkonna jõust ja võimalustest oli aga pead pööritama pannud, silme ees terendasid kosmos ja meresügavused, mis olid veel vallutamata, kuid üha kättesaadavamad. Jutt saamuvatest kriisidest ületas vahel küll uudise latti, kuid ei tundunud sama reaalne kui järgmine samm jumalike vallutuste teel.

Sel sügisel saab seda raamatut esmakordselt lugeda ka eesti keeles. Kas see saab ka eesti põhikooli kohustuslikuks lektüüriks ja arutluste allikaks, on veel lahtine. Eesti Rooma Klubi püüab siin olla teenäitajaks.

Ole kursis uute uudistega.

Liitu ERK lugejatega:

Tahaksid olla esimeste seas,
kes UUDIST kuuleb?

Join 83 other followers