Tags

, , ,

Osavõtjaid 15

  1. Rein EINASTO ettekanne „Inimene, loodus, kaevandused“
  2. Heino LEVALD – haridus: tööelu-eelse ja -aegse hariduse, kutsete ja kvalifikatsioonide ning tööturu vahekorrad.
  1. einasto 2Kuulati rohkete piltidega illustreeritud ettekannet. Esitati küsimusi ja kommenteeriti. Teema hinnati erakordselt tähtsaks. Võti – vaja muuta mõtteviisi. Einasto loeti RK-sse vastu võetuks.
  1. H. Levald andis teemast väga lühikese ülevaate. Välja oli jagatud RK võimaliku avalduse tekst (on lisatud), mille lõpposaks on ettepanekud olukorra parandamiseks.

Eesti pole ühena väga vähestest EL riikidest ühinenud vastavate ILO konventsioonidega, mistõttu pole kujundatud ka adekvaatset seadusandlust.

Järgnenud mõttevahetuses hinnati ka see teema erakordselt tähtsaks, lausa kriitiliseks Eesti jätkumise seisukohast. A. Rüütel kasutab võimalust ja tõstab teema haridusministri ees, kellega kohtub homme samas ruumis Eesti Klubi koosoleku käigus. Seejärel konsulteerivad omavahel A. Rüütel, H. Levald ja J. Kann, et kavandada, kuidas RK võiks edasi toimida H. Levaldi tekstiga.

  1. Kann rõhutab RK vastutust. Kõik väljapoole suunatud tekstid peavad olema nii soliidsed ja põhjendatud, et neid ei saaks kergesti rünnata.

Mõlema punkti kohta on lisatud J. T. käsitsi kirjutatud märkmed.

Järgmine koosolek on 29. novembril õigusteaduse teemadel, nagu otsustati 27. septembri koosolekul. Ettekande teeb A. Leps.

  1. Rüütli (mitte eriti tõsine) kommentaar: vaatame, kas teeme Eestile uue, Euroopa Ühendriigi liikmesriigile sobiva, põhiseaduse, mis saaks eeskujuks kõigile EL riikidele.