Tags

, ,

VT ka osalemine konverentsil.

Riigikantselei – Säästev Areng

SA Komisjoni moodustamine 2009

Kaja Peterson, Säästva Arengu komisjoni esimees – ettekanne

Komisjoni ülesandeks VV korraldusega on:

  1. analüüsida riigi pikaajalise säästva arengu poliitikat ning teha VabariigiValitsusele ettepanekuid ja anda arvamusiriigi pikaajalise säästva arengu poliitikat puudutavates küsimustes;
  2. jälgida Eesti säästva arengu riikliku strateegia elluviimist ning avaldada aruandeid riigi pikaajalise säästva arengu strateegia rakendamise kohta;
  3. kuulata äraekspertkomisjonide, töörühmade ja ministeeriumide informatsioon riigi pikaajalise säästva arengu poliitika elluviimise kohta eri valdkondades ning anda selle kohta arvamusi;
  4. esitada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ettepanekuid riigi pikaajalise säästva arengu küsimustes;
  5. esitada Vabariigi Valitsusele asjakohasteõigusaktide väljatöötamise ning teemakohaste uuringute korraldamise ettepanekuid

ERK planeeritavad tegevused SA komisjonis 2016:

Tegevus Vastutaja Tulemus Kommentaar
 artikkel
 ettekanne
 esildis
 raport
 pöördumine

VT 2030 ja ERK eelnõu 2009

SAK 16.09.2015