Tags

Eestluse ja tuleviku stsenaariume on avaladatud mitte ainult ERKis. Vt. nt SIIT. Eesti Rooma Klubi märtsikoosolek on pühendatud EV100le. Ettekanded teevad 100-aastane eestlane Dr. Endel Uiga ja kaasettekandja Jüri Trei. Mõlemad on nii sõjaväelased, eestluse uurijad kui loojad.

Ettekandekoosol479_uigaEesti-kaitseväes-on-Jüri-Trei-auaste-mereväe-nooremleitnant-Foto-erakogustek eestlusest ja selle teekonnast 100 aasta jooksul.
13. märtsil kl 16, Tallinna Tehnikakõrgkooli nõukogu saalis, Pärnu mnt. 62

Täna 100-aastane eestlane ja eestimeelne on endiselt kõbus ja tegus. Oma ettekande kohta ütleb Dr. Endel Uiga: Eesti rahvas kõikumatus usus ja vankumatus tahtmises luua riiki, mis on rajatud seadusele, õigusele ja vabadusele…

Endel Uiga portreeNeed on võimsad sõnad, mis minu lapsepõlvest peale on jäänud meelde kui Eesti Vabariigi põhilised alused. Alles 30 aastat hiljem, kui ma Ameerikas tutvusin demokraatliku põhimõttega ja minust sai veendunud demokraatliku süsteemi jünger, taipasin kui lühidalt ja täpselt need defineerivad demokraatlikku õigusriiki.

Nüüd, sada aastat hiljem on vast aeg vaadata tagasi, kas oleme sellele sihini jõudnud ja mis on juhtunud meie riigi ja rahvaga teel sellele eesmärgile. Minu vestlus püüab seda teha minu mälestuste põhjal, kasutades mõõdupuuks demokraatliku õigusriigi põhimõtteid.


Image result for Eesti autonoomia 100 kaart

Hr. Jüri Trei, EV Välisministeeriumi pressi- ja infoosakonna nõunik, kes ka asja tähistas juubelit, on ennast ajalukku kirjutanud läbi Peterburi Jaani kirik-kontserdisaali taastamise ja ajalehe Peterburi Teataja toimetaja ja väljaandjana. Temalt saab pärida Rahvuskaaslaste programmi ja Eesti autonoomia 100 kaardi kohta.

Endel Uiga sündis Tallinnas 3. märtsil 1918 
sõjaväeametniku pere-konnas. Keskhariduse sai ta Tallinna Tehnikumi 
elektroonikaosakonnas (1936). Järgnes Eesti sõjakool, mille lõpetas 
reservleitnandina, siis Tallinna Tehnikaülikool elektrotehnika (cum laude) 
1944. Punamobilisatsioonist pääses ta küll peidus viibides, kuid Saksa 
mobilisatsioon värbas leitnandi lennuväe abiteenistusse. 
Sõda viis mehe Kuramaa ”kotti”, kust õnnestus pääseda miinitraaleri pardal 
Saksamaale. 1949 lõpetas Endel Stuttgarti Tehnikaülikooli inseneri 
doktorikraadiga, 1955 aastast USA kodanik.  
Endel Uiga on tunnustatud teadlane, harrastas suusatamist, tennist ja 
sepatööd, on siiani harrastusfotograaf. All on osa tema kollektsioonist
"Fantaasia" ja hetki kohtumisest. 

Endel Uiga ettekandest osa on nähtav TTV lindistusena SIIN. Vt ka Maarja Vaino mõtteid tõest ja õigusest. Algus viidatud lingil alates 24:30. Ettekande täisesitlus on nähtav SIIN

Täname fotode eest R. Tirul