Ettekandekoosolektoimus 13. veebruaril 2018. Esinesid (K. Birk, Eesti Seksuaaltervise Liit, ei saanud kahjuks tulla):

Rahvastikuprotsessid, kui üks meie väikese riigi eksistentsiaalsetest küsimustest on olnud ERK fookuses juba pikemat aega. Viimase aasta jooksul on rahvastikupoliitika senisest enam tähelepanu saanud ka poliitilisel areenil. Riigikogus on moodustatud rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon ja rahvastikupoliitika töörühm.

Meediavaatluse alusel on aga kodanike nägemus probleemi olemasolust, olemusest ja lähenemisteedest  selle mõjutamiseks äärmiselt heterogeensed.

ERK koosoleku eesmärgiks on saada esmane ülevaade tänastest erinevatest vaadetest teemale. Koosolekut vaatleme kui olulist sisendit ERK demograafia töörühma edasise tegevuse planeerimisel.

Ettekannete eel laekunud materjalid:

  • M. Punabi ettekande visuaalne tugi leitav SIIN
  • I. Raig lubab: mõistagi räägin sündimuse suurendamise vajadusest ja rahvastikupoliitika meetmetest. M. Punabi sissejuhatavatest slaididest enne koosolekut kuulajatele aitab. Esitan oma slaidid Marguse slaidide kõrvale, peale ja asemele oma ettekande ajal. Loodan, et nii saab olema huvitavam kui nüüd saan olla esimene oponent. Tema minu oponendiks juba oli Postimehe vahendusel.
    Püüan Margusega mõnedes punktides vaielda, mõnesid tema väiteid isegi ümber lükata, mõnesid teese aga täiendada ja ka edasi arendada.
  • Ü. Vooglaidi mõtisklus koosoleku teemal leia SIIT
  • koosoleku eel on olnud tuline debatt klubi listis
  • K. Birk (haigestunud, ega saa tulla) plaanis oma ettekandes käsitleda soolise võrdõiguslikkuse mõju sündivusele ning erinevaid uuringuid, mis sellele viitavad. “Naisi ei saa „panna sünnitama“ Euroopa kultuuriruumis muul moel, kui luues parimaid tingimusi jagatud vanemluseks ning võimaldades jätkata eneseteostust väljaspool kodu”.