ERK aastakonverents kutsus kokku paneelmõtlejad erinevatelt elualadelt.

Paneel I: Rooma Klubi 50 aastat

Panel I: 50 years of the Club of Rome

Moderator Andres Tarand: Anders Wijkman, Keit Kasemets, Tarmo Soomere, Tuuli Stewart, Lauri Tammiste, Erik Terk

Rooma Klubi põhiseisukohtade areng ajaraamis 1972–2018, (“Kasvu piirid” kuni “Üleminek on võimalik”).
Kui pädevad on Rooma Klubi prognoosid?
Kui õppimisvõimelised on riigid?
Kuidas inimkond päästaks Maa ja iseenda?
The development of the core ideas of the Club of Rome from 1972 till 2018 (Limits of Growth>>Transformation is Feasible).
How reliable are the prognoses of CoR?
Can states learn?
Is humanity able to save the Planet and themselves?
Panel I: 50 years of the Club of Rome

Paneel II: Väikeriigid globaliseeruvas maailmas

Moderaator Arvi Hamburg: Raul Eamets, Tõnu Kaljuste,
Jaak Jõerüüt, Valdur Mikita, Ivar Raig

Maailma rahvaid ja riike mõjutab üha enam globaliseerumine, suurmõjutajateks tahavad olla suurriigid. Et selles keerulises protsessis mitte olla vaid objekt ja ohver, tuleb väikeriikidel enam tunnetada oma osa ja vastutust maailmas toimuva eest. See eeldab väikeriikide ühtsust ja koostööd oma rahvaste huvide eest seismisel.
Küsime arutluses, kas globaliseerumine on ikka see, mis väikeriigi rahvastele õnne õuele toob.
Nations and states around the World are increasingly influenced by globalization, the pressure comes from great powers. in order not to be just a victimized object in this process, small nations should define better their role and responsibility in changes. This asks for solidarity and cooperation between small states protecting their people.
The question is raised in the panel, whether globalization is the happy future of small nations.
Paneel II – Väikeriigid globaliseeruvas maailmas

Täname kahte tublit seppa:
operaator Andri Puuseppa ja tõlk Kristiina Raudseppa