Tags

, , , ,

Rene Tammist, Eesti Taastuvenergia Koja (TEK) juhttammist

(tuli RK KK komisjoni istungilt, kus arutati puidu põletamist el-jaamade kateldes)

Slaidiettekanne TEKst: vt. >> siit <<

 • Liikmesettevõtteid üle 100
 • eraisikuid üle 200

Taastuvenergeetika hetkeseisust Eestis:

 • 2015 lõpuks 413,3 MW el-võimsusi,
 • 3100 töökohta – viimastel aastatel pole palju juurde tulnud, suurim kasv oli 2009,
 • Kiiresti on kasvanud mikrotootmine, tootjaid üle 500,
 • 80% elektrist toodetakse jätkuvalt põlevkivist

Pariisi kliimakokkulepe – sajandi teiseks pooleks viia KHG tootmine inimese poolt 0-ni.

 • Eestis üle 40 TE tehnoloogiliste seadmete tootja ja tarkvara arendaja.
 • Taani toodab 1/3 maailma tuuleturbiinidest, annab tööd 30 000 taanlasele ja 10 000 väljaspool. On mille poole pürgida.

TE arenguks on vaja

 • Pikaajalised riiklikud eesmärgid energiamajandusele
 • Stabiilne investeerimiskeskkond
 • Tarkade võrkude kiire kasutuselevõtmine
 • Energia salvestusvõimsuse arendamine.

TE prognoos 2050:

 • elektri tarbimine veidi kasvab,
 • soojuse tarbimine väheneb.
 • Erasektor üksi pole võimeline vajalikult arendama, on vaja riigi partnerlust ülaltoodud 4-s suunas.