Tags

, , , ,

100aKliima muutused ja selle võimalikud suunad, püsivus, tagajärjed ning mõjud meie igapäevasele elule juba täna huvitavad ka teisi Tarkade Klubisid peale ERK. Vt siit üht 2008 esitatud analüüsi ja prognoosi.

Siia juurde soovitame uurida eskspertide koostöös läbi viidava Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamise“ projekti st Eesti kliimamuutuste prognoosi:

  1. Maakasutus ja planeerimine, rannikualad ja maaparandus, päästevõimekus: KATI_II_vahearuanne
  2. Kliimamuutuste mõjude hindamine ja sobilike kohanemismeetmete väljatöötamine majanduse ja ühiskonna valdkondades: RAKE_II_vahearuanne
  3. BIstormOCLIM_II_vahearuanne: Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades: LOODUSKESKKOND ja BIOMAJANDUS (teemarühm II)
  4. „Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega 6 kohanemise strateegia“: ENFRA_II_vahearuanne
  5. Märtsiks 2015 laekunud I+II vahearuanne_konsolideeritud tagasiside