Tags

,

Rooma Klubi ei ole ennustajate kogu ega tegele ka salateadustega. Samas on Rooma Klubi ülesandeks selgitada inimestele, eriti aga valitsustele, silmale veel nähtamatut, kuid meid ees ootavat teatud stsenaariumide puhul.

Kuna elame üha kauem, maailm muutub aga üha kiiremini, siis muutub järjest olulisemaks mitte see, mida koolis õppisime või mida isa õpetas, vaid see, kui õpivõimelised ja kohanevad üha uutes oludes oleme ise. Ja muidugi tervis – pika elu puhul sõltume endast ja keskkonnast, kehva tervise korral aga suuresti teiste abist.

Millised on teiste mõttekodade arvates ellujäämiseks vajalikud tulevikuoskused globaalsest vaatenurgast? Kuidas haridussüsteem saab neid oskusi kas piirata või edendada? Tartu Ülikooli teadlaste grupi ideid esindas konverentsil Raul Eamets.

Prof. Eamets on tuntud kui Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduste dekaan, Inimarengu aruannete autor ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu Migratsioonikonverentside promootor.  Konverentsil tutvustas ta lühidalt juhitava Eesti hariduse strateegia 2035 konkurentsivõime ekspertrühma ideid.

Kuula ettekannet siit: Raul Eamets, Tartu Ülikool