Tags

, , , ,

Tuuli Stewart, Eesti Rooma Klubi meedianõunik

Tuuli Stewart

Tuuli Stewart on Eesti Rooma Klubiga olnud ligi 20 aastat, viimased 8 aastat juhtinud Klubi meediat ja avalikku kuvandit. Tuuli kohta loe lähemalt klõpsates pildil.

Klubi juurde tõi ta tema kunagine globaalteemade õppejõud prof. Lembit Valt, kes oli ERK eelkäija, Eesti Tuleviku Kongressi asutaja, Eesti Entsüklopeedia peatoimetaja, füüsik, filosoof, ja muuhulgas Edgar Savisaare doktoritöö juhendaja teemal “Globaalprobleemid ja tulevikustsenaariumid”. Raamat, mis on selle töö kokkuvõte, on unikaalsena saadaval ERK raamatupoes.


Muutused looduses annavad meile märku, et suvi on jõudnud oma jaanipäeva-järgsesse faasi ja et kaugel pole see aeg kui hakkame pliiatseid ja sulgi teritama, et minna vastu uuele hooajale, kes koolis, kes tööl, kelle jaoks on teleprogrammide vaheldumine märgiks uuest algusest.

Ka Eesti Rooma Klubi valmistub uueks hooajaks. Juhatus vaatab üle eelmise hooaja, kohendab hooajaks tehtud plaane vastavusse kiiresti muutuvate aegadega, koondab liikmeskonna ridu, leiab parimad viisid meie partnerite ja tänuväärse auditooriumi ühendamiseks.

Selleks, et oma sõnumit selgemaks ja paremini arusaadavaks teha hoiame ka meie loomulikult silma peal sellel, mis kõnetab, kuidas kõnetab ja kellega me tegelikult suhtleme, kui edastame oma sõnumeid. ERK ülesanne on tuua laiema mõtluse ja analüüsini globaalsed muutused ja trendid, mis mõjutavad meie kohalikku elu ja püüdes mitte anda hinnanguid, näidata millised on need valikud, mis meie ees seisavad. Kuna ees on Riigikogu valimised, saab sellesügisene infomüra olema taas valjem kui mõnel teisel aastal. Eesti Rooma Klubi on endiselt poliitikaväline organisatsioon, mis tähendab seda, et vaatamata liikmete isiklikule kuuluvusele või mitte kuuluvusele mis tahes poliitilistes ühendustes tullakse selles mõttekojas kokku vaba globaalse teadmistepõhise vaatega ja analüüsi objektiks on suuremad muutused kui kohapealsed ning pikemad perspektiivid kui valimistevaheline aeg.

Need põlved ja kõik mis nende vahel

Eestis on mitmeid vabaühendusi, mis on nn popimad ja noortepärasemad oma ülesehituselt, töö vormidelt, juba olemasolevat seltskonnalt ja muude näitajate poolest. On selge, et ikka otsitakse ühendust nendega, kellega eeldatavasti nii mõtted kui lähenemise stiilid lähedased ja mõistetavad on. Teisalt on ERK püüdnud läbi hooaegade leida erinevaid viise, kuidas tuua tänastele liikmetele lähemale järgmisi põlvkondi, sest olgem ausad – neid põlvi on tekkinud juba rohkem kui üks, kes meie järel otsustamise teatepulga enda kätte on haaranud.

Väike vastuolu seisneb selles, et juba oma põhiolemuselt nõuab Klubisse kuulumine üsna nõudliku haridustaset oma töökogemust, võimet oma mõtteid ka laiemalt edastada, elukogemust ja ka teatavat tunnustust kogukonna poolt sellele mida ja kuidas on seni tehtud. Nii et see lävepakk kuuluda Eesti Rooma Klubi või Rooma Klubi ametlikku liikmeskonda on kaunis kõrge. Kui me aga soovime näha maailma tervikuna – ja see on Rooma Klubi üks põhiprintsiipidest – vaadelda olevat ja tulevad mitte tavapärasest ja alati nõustuvast perspektiivist vaid tuua analüüsi kokku erinevad mõtteviisid, oma teadus- ja teadmiste alad, oma kompetentsid, oma ettevõtlikkuse vormid, ka maailmavaated, suhtumised ja üldised arusaamad. Seda silmas pidades ei ole kuidagi võimalik tõmbuda mõnusasse mugavasse oma põlvkonna kookonisse ja kuulutada, et see ongi adekvaatne maailmapilt.

Siit ka üleskutse nii iseendale kui teistele globaalsete ja vastasmõju küsimustega tegelevatele vabaühendustele, või miks mitte ka riiklikele institutsioonidele – võtke meiega ühendust, kui näete koostöös vastastikku kasu ja meie kogukonna teadlikkust kasvatavad hooba.

Miks see kogukondlik teadlikkus nii väga oluline on? Meil on ju riik, valitsejad, otsustajad, seatud ja sätitud inimesed, kes loodetavasti teavad kuidas on kõige parem.

Miks see kogukondlik teadlikkus nii väga oluline on? Meil on ju riik, valitsejad, otsustajad, seatud ja sätitud inimesed, kes loodetavasti teavad kuidas on kõige parem.

Aga sellepärast, et me elame üle tüki aja taas väga muutlikel ja heitlikel aegadel ning see tekitab paljudes ärevust ja hirmu. Segaduses ja hirmunud ühiskond ei ole aga see kogukond mida me ehitada tahame.

Mis on parimad rohud hirmu ja ärevuse vastu? Ikka teadmine. Teadmine sellest, mis on loomulikud protsessid, mille oleme ise loonud, mida saame ikka veel muuta ja millega tuleb leppida. Vähemalt mõneks ajaks, vähemalt meie eluajaks. Koos sellega on võimalik näha ka oma võimalusi ja vastutust, oma kohta inimühiskonnas ja universumis.

 Kellele ja milleks – Rooma Klubi auditoorium

Kes need siis on, keda huvitavad roomaklubilikud mõttemaailmad, need vaatenurgad ja perspektiivid, mida juba kolmandat aastakümmet kohalik klubi ka siin Eestis esindab?

Eesti on tuntud kui tublide naiste maa. Väga suuri üllatusi ei leia ka meie lugejaskonda analüüsides.

Millegipärast on nii aegade algusest olnud, et elu ja ellujäämise, kestlikkuse ja järjepidevuse teemasid kannavad inimkogukonnas naised. Ja kannavad mitte lihtsalt naised, vaid need naised, kes on nende teemadega läbi oma enese elukaare juba kokku puutunud, seisnud vastamisi nii küsimustega kui leidnud ka mõned vastused, kuid mitte peatunud otsingutes.

Eesti Rooma Klubi, nii nagu ka suur üleilmne Rooma Klubi, on tugevate ja silmapaistvate meeste Klubi. Tänast Rooma Klubi juhib küll naine (formaalselt 2 naist), kuid see on läbi ja läbi meeste klubi. Milles on siis loogika, et meie lugejaskonda sisustavad rohkem naised kui mehed?

Eks see ole meilegi nuputamise koht. Võimalikke vastusevariante on ilmselt mitu ja need on omavahelises kombinatsioonis nii nagu kompleks- ja põimsetes süsteemides ikka.

 • Üheks selgituseks võiks olla see, et meie kultuuris on naised harjunud kuulama mehi. Ka neid huvitavad need teemad, nad mõtlevad kaasa, kuid sõna võtavad harvem ja vaiksemalt.
 • Naised on pühendunumad. Kõigi oma kohustuste, kodutööde, hobide ja muu kõrvalt leiavad nad loomupäraselt aega mõtiskleda ka laiemate ja üldisemate teemade peale.
 • Just ärevatel aegadel on naised need, kes ehitavad üles stabiilsust, jagavad seda ka meestega, perega, kogukonnaga.
 • Statistiliselt on Eesti naised haritumad kui Eesti mehed. Kahjuks on see fakt. Filosoofilised, sageli sügavalt erialased, laiema haardega teemad nõuavad aga vilumust tekstidesse süvenemiseks ja kaasa mõtlemiseks.
 • Rooma Klubi auditoorium on keskikka siseneja või vanem. Selgitus sellele oli antud juba eespool.

Küsimused meile endile ja ka meie auditooriumile:

 • Kas me peaksime edaspidi oma teemade valikul ja kirjutamise viisil rohkem silmas pidama seda, kes on täna meie lugejad või püüdma kõnetada just neid, kes täna veel orgaaniliselt pole haakunud?
 • Kas me leiame viise, kuidas oma lugejaid ja kuulajaid (üha suureneva osa meie auditooriumist moodustavad need, kes on leidnud üles ERK arutluste jäädvustused YouTube’is) ka rohkem kirjutama panna, see tähendab julgemalt avaldama seda, millised on peegeldused neile mõtetele, mis on meie kirjutistes esitatud?
 • Kuidas laiendada meie korrespondentide ja autorite ridu nii, et Klubi liikmelisus ei oleks blokeeringuks, püsides samal ajal siiski oma põhikirjalistes raamides ja mitte kaotades Klubi algset olemust ja selle nägu?

Need on suured küsimused ja võimalik, et me ei suudagi neile vastata ühe hooaja jooksul. Juba varsti kogunev ERK juhatus tegeleb nendega kindlasti. Kui Sul on selles osas mõtteid või ettepanekuid, siis kasuta oma häält ja räägi meiega. Leiad meid ikka ja alati kas kodulehe kaudu, Facebookis või lihtsalt kirjuta aadressil erk@roomaklubi.com.

Tahaksid olla esimeste seas,
kes UUDIST kuuleb?

Join 1,215 other followers

Maailm muutub. Kas ka meie?

Muidugi võiks tõsine statistik või sotsiaalteadlane vaielda, et pakutav valim 7 000 inimest ei ole piisav selleks, et teha üldistavaid järeldusi või ehitada üles kaugeleulatuvaid loogika skeeme.

Ometigi, vaata seda väikest graafikut ülal:

Ka ERK lugeja on liikunud meie tegutsemise viimase kahe kümnendi jooksul üle kõigepealt trükitekstilt ekraanidesse arvutis, sealt aga kiiresti edasi oma info hankimiseks ja edastamiseks järjest mugavamaks muutuvatesse telefonidesse.

Ka ERK lugeja on liikunud meie tegutsemise viimase kahe kümnendi jooksul üle kõigepealt trükitekstilt ekraanidesse arvutis, sealt aga kiiresti edasi oma info hankimiseks ja edastamiseks järjest mugavamaks muutuvatesse telefonidesse.

Nii ei ole telefon ja äpid enam mingi „noortekas“ ja mööduv nähtus, vaid sellega peaks arvestama iga teksti või sõnumi koostaja, püüdes endale ette kujutada ka seda visuaalset poolt, mis sõnumi edastamisega kaasas käib. Ega kuhugi ei ole kadunud see printsiip, et pilt haarab meid kiiremini ja sügavamalt kui mis tahes tekst, mis nõuab süvenemist, võib olla ka mitmekordset üle lugemist, lisateabe hankimist ja järelemõtlemist. Üha kiirenevas infovahetuse olukorras on pildil ja graafilisel info edastusel isegi kasvav roll, me loome järjest tugevamalt konteksti ja raamistust mitte alati adekvaatsete ja asjakohaste visuaalide kaudu. Tulles maailmast, kus sõna oli jumal, võib see ülemineku hüpe sagedasti märkamata jääda.

Eestlane ei tähenda tingimata Eestis

Vaatlusandmed meie lugejate asukoha osas ei ole 100% täpsed, sest asukoha annab kas:

 • arvuti asukoht,
 • inimese enese kirja pandud põhiline asupaik või
 • valikute tegemata jätmise puhul kasutatava äpi vaikimisi seaded. Just selle tõttu näitab meie statistika päris suurt lugejaskonda Ameerikas.

Ometigi on jälgitav teatav loogiline trend, et meie lugejad liiguvad üha laiemale areaalile üle kogu maailma ning et teatavates paikades on siiski tekkinud juba üsna tugevad kogukonnad Eesti keeles lugevatest inimestest. Ärge unustage, et ERK kirjutab eesti keeles ja püüame jälgida globaalseid trende, mis mõjutavad kohalikku elu, sageli mitte sel viisil nagu mõnes teises paigas või üldiselt. Ka meie lugejate geograafilises paigutuses on muidugi materjali analüüsiks ja mõtiskluseks rohkesti, see ei mahu praeguse sissejuhatava ülevaate raamidesse. Küll aga oleks ilmselt huvitav näha mõne asjatundja sissevaadet sellesse, mida see kaart võiks meile veel jutustada.

Ähmastuvad keele ja kultuuri piirid

Siia juurde veel üks pisikene kommentaar – ka meie tekstide jälgijateks on tasapisi tekkinud inimesed, kes ei loe eesti keeles. Masintõlge, masinate kaudu mistahes-keelse info hankimine on muutumas üha lihtsamaks ja ka nn tavainimene omab sellele juba igapäevast ligipääsu. Seetõttu kohtamegi ka meie oma tekstidele kommentaare inimestelt, kes on olnud meie lugejateks läbi keelte masin-vahenduse. Siit loogiline järeldus – kaugel ei ole aeg, kui hakkame kasutama ka oma audiotekstide ja videote all masinate loodud subtiitreid ning keelte ja kultuuridevahelised piirid hägustuvad veelgi.

Ja taas tagasi roomaklubiliku põhimõtte juurde – see ei ole selles lähenemises ei hea ega halb. ERK ei otsi ei kõige paremat ega tõelist eestlast, me räägime sellest, mis maailmas toimub ja sellest, mida me suudame muuta ja millega loodetavasti suudame kohaneda. Tuntud tõde, et ellu jäävad mitte kõige tugevamad, mitte ka kõige (enese vaates) erilisemad rahvakillud, vaid ikka need, mis muutuvates aegades suudavad leida oma koha, oma positsiooni ja oma väärtuse kõige selle keskel, mis nende ümber toimub.

See, et Eesti on Tallinn + Harjumaa, ei üllata vast kedagi.
See, et Eesti = kogukonnad üle gloobuse, tahab aga veel hajumist.

Olulised teemad

Ja viimaks – mis see siis on, mis meie lugejaid kõnetab? Mis see on, millel peatutakse süvenemiseks? Mis on ERK kõige populaarsemad teemad või artiklid ja mis seda defineerib?

Muidugi ei saa mööda sellest, et peamised mõjutajad on  endiselt pealkiri, pilt, autor.

Pealkirja püüdvust ja populaarsust defineerib selgesti see, mis parasjagu ühiskonnas toimub. Meie kirjutiste ja avalike arutluste teemad viimasel 5-6 hooajal võiks grupeerida järgmiselt:

 • Tervis
 • Kultuur
 • Mets
 • Maavarad
 • Meri
 • Väikeriigi roll maailmas.

TERVIS. Mitme viimase aasta kõige loetavamad artiklid on muidugi puudutanud viirust, suhtumist sellesse. Otsitakse rahulikku ja tasakaalustatud teavet, mis aitaks sageli väga segast ja mitmel moel hägustatud pilti selgitada. Õnneks on meie ridades ja meie autorite hulgas inimesi, kes oskavad seda teavet sel viisil pakkuda. Küsimuse all on olnud mitte ainult igaühe isiklik ja personaalne tervis, millest me muidugi hoolime, vaid ka meie kogukonna, kogu ühiskonna tervis.

Merle Karusoo

KULTUUR. Autorite kui isiksuste ja karismaatiliste liidrite mõju ei ole kuhugi kadunud. ERK liikmete ja kirjutajate hulgas on inimesi, keda võib tõepoolest pidada arvamuste kujundajateks ja -liidriteks. Kuna meie lugejaskond kuulub mitmesse erinevasse põlvkonda, siis on ka siin hea meel tähele panna, et meie hulgas on inimesi, kes suudavad ehitada sillad üle aja raamide ja kellede sõna väljub ühe põlvkonna raamist. Eelmisel hooajal tõi selle esile temaatika, mis on valusalt ja jätkuvalt Eestis päevakorral ja nimelt – ikkagi kahekeelne ja lõhestunud Eesti kõigi selle juurde kuuluvate valude ja vaevadega mitte ainult eestlastele.

METS. Veel ühe grupi moodustavad teemad, mis ühest küljest on nagu päevapoliitilised, kuid teisest küljest puudutavad meie kultuurilist identiteeti ja seda, kellena me ennast suures maailmas näeme. Eesti Rooma Klubi kutsus kokku avaliku arutelu, mida me nimetasime Metsasümpoosioniks. Taotluslikult olid sinna kokku toodud erinevad arvamused, sealhulgas riik, omanikud, teadlased, globalistid, ettevõtjad ja nõndanimetatud puudekallistajad.

Alvar Soesoo

MAAVARAD. Veel üks äärmiselt tundlikult meie identiteeti ja olemist puudutav teemade grupp puudutab loomulikult meie maavarasid ja nende kasutust. Siia alla käivad ka need küsimused, kellel siis on õigus otsustada nende küsimuste üle, millistest põhimõtetest ja tänastest/üldistest vastuoludest või väljakutsetest peaksid need otsustused lähtuma? Oleme nendele teemadele pühendanud suure osa kahe eelmise hooaja avalikest arutlustest, sest need tuhmid kivid, mis on igapäevaselt meie silma eest varjatud, mõjutavad mitte ainult seda mida me sööme ja selga paneme, vaid väga teravalt Eesti kontekstis ka inimsuhteid ja kogukonna head tervist üldisemalt.

MERI. Sügav ja vähevalgustatud teema, millele püüame rohkem tähelepanu pöörata nii algaval kui tulevastel hooaegadel, sest meres peituvad nii meie võimalus kui ka meie ohud ja väljakutsed. Milline on meie meri täna, seda ümbritsevad trendid ja mõjutajad, millised on meie ülesanded, kuidas elada mere ja meretagustega kooskõlas – need on ühe pisikesele kaldariigile olulised küsimused, mõjutades nii meie heaolu kui julgeolekut ja võimalik, et püsimist üldse. See kehtib ka eelpool toodud teemade kohta – kas me jääme, kuidas, kellena või millena?

Mis saab edasi?

Kuna hooaeg on alles algamas, siis peaks selle sisse juhatama positiivse ja optimistlikuna. Iga uus kooliaasta algus on ikka olnud see aeg, kus me näeme uusi võimalusi. Me võtame justkui lahti uue värske töövihiku, kuhu hakkame hoolsalt sisse kirjutama uusi teadmisi, uut õpitut, kõike seda mida me oleme suutnud elult vastu võtta ja enda jaoks paremasse vormi valada.

Eesti Rooma Klubi kutsub sind oma lugejaks, kui sa seda veel millegipärast ei ole. Me ootame oma lugejatelt mitte ainult lugeja numbreid, vaikselt nurgas uurimist, kuigi ka selles on meie missioon ja enese seatud ülesanne – panna üha rohkemaid inimesi mõtlema nii Looja kui meie endi loodud maailma üle. Ometigi on veel eriliselt hea meel iga kord kui meie pakutud mõtisklustele tekib ka peegeldus ja teadmistele tuginev arutlus, mis rikastab nii meid kui kogu meie auditooriumi.

Kui Sa tunned, et eelnev puudutab Sind ja tahaksid olla oma peaga mõtlejate kogukonna liige, täida all olev ERK lugejatega liitumise vorm. Läheme üheskoos vastu segaste aegade selgitamisele ning tasakaalustatud teadmistele põhinevale loogiliste seletuste loomisele eneses ja meid ümbritsevas.

Tahaksid olla esimeste seas,
kes UUDIST kuuleb?

Join 1,215 other followers

Saada see artikkel edasi nii sõpradele kui kahtlejatele.

Eesti Rooma klubi teritab pliiatseid ja mõtet, et peagi vastu minna uuele algavale 2022 sügishooajale. Mida segasemad on ajad, ja seda need praegu jätkuvasti on, seda enam on meil vaja toetuda tegelikele teadmistele, tasakaalustatud analüüsile ja mitmevaatelisele maailma nägemisele, et suuta eristada infosajandi müra sellest, mis loob kestvust ja on tegelik.

Tuletame meelde, mis on olnud eelmiste hooaegade põletavamad küsimused meie auditooriumi jaoks ja anname sellega tõuke uue hooaja oletatavatele teemadele.

Kui sa tunned, et praegu maailmas toimuv, selle põhjus-tagajärg seosed ning sellel tuginevad analüüsid võiksid rikastada ka sinu igapäeva, siis täida meie lugejatega liitumise ankeet ning ole osa meie ühise maailma loomises läbi mõtte, sõna, teo.

Päikeselist suve lõppu soovib Eesti Rooma Klubi!

Ja muidugi, ära unusta seda kirja edastada oma sõpradele
ja eriti neile, kes veel kahtlevad.


Täname seniseid toetajaid ja ootame Sind toetama avarama mõtlemise toetajaks.

Toeta ERK meediat oma väikese püsiannetusega.
Toeta reaalse teoga, vali Sulle sobiv summa.