Tags

, , ,

Ivar Raig, Eesti Rooma Klubi president

Artikkel on lühendatult avaldatud Postimees 21-08-2022

Ivar Raig on Eesti Rooma Klubi president alates mai 2022, endine Riigikogu liige, täna aktiivne Saku vallavolikogu liige ja kogukonna eestvedaja. Artiklis meenutab 30 aastat tagasi alanud Eesti taasiseseisvumise algust Moskva-Tallinn liinil.

  1. Pühapäev, 18. august 1991
  2. Esmaspäev, 19. august 1991
  3. 20. august, teisipäev
  4. 21. august, kolmapäev

1991 AUGUSTIPÄEVAD

Pühapäev, 18. august 1991

Sõitsin Pühapäeval õhtuse lennukiga Moskvasse, et järgmise päeva hommikul taotleda Jaapani saatkonnast viisat sõiduks XXI ülemaailmsele agraar-ökonomistide kongressile Tokios.

Pühapäeva õhtu Moskvas oli rahulik ning mingeid avalikke märke eelseisvatest võimuvõitluse sündmustest polnud. NSVL Rahvasaadikute Kongressi saadikuna ööbisin Kremli lähedal “Moskva” hotellis.

Esmaspäev, 19. august 1991

Hommikune hotell ei andnud samuti millegagi märki alanud putšist. Sõitsin Jaapani saatkonna konsulaarosakonda viisa järele. Kell 9 hommikul olid tänavad rahulikud, tõsi, tööpäeva hommiku kohta oli Moskva kesklinnas liiklust kuidagi vähem kui tavaliselt.

Toimunu kohta sain esimese informatsiooni alles jaapanlastelt, kes teatasid väga viisakalt, et viisade väljaandmine Jaapanisse sõiduks on peatatud kuni võimusuhete selginemiseni.

Putšiga puutusin esimest korda vahetult kokku kella 10 paiku kui jõudsin Kalinini prospektile. Moskva üks peatänavaid oli täis aeglaselt edasi liikuvaid, kuid ilma silmatorkavate loosungiteta demonstrante. Tänavanurgal seisma jääda ja rahvast vaadata õnnestus vaid viivuks, sest minu käsutuses oleva musta “Volga” numbrimärk signaliseeris, et autos on rahvasaadik. Grupike ilmsete joobetunnustega demonstrante lähenes autole ja asus seda raputama, püüdes ümber lükata. Autojuhil õnnestus oskuslikult manööverdades siiski demonstrantide piiramisrõngast vabaneda ja kõrvaltänavate kaudu sõita Kremli väljakule.

Lootsin, et Kremlist saan helistada Jaapanisse ja saada teada, mis tegelikult Moskvas toimub. Sisenedes olin valmis kõige hullemaks, kuid vastupidi ootustele, oli Kreml peaaegu tühi. Kohal olid vaid vahtkonnad ja mõned tehnilised töötajad. Ametnikud ilmselt juba teadsid toimuvast ning otsustasid kõrvale hoida.

Kui olin püüdnud tulutult kontakti saada Rahvasaadikute Kongressi ja Ülemnõukogu aparaadi töötajatega, sai selgeks, et käsilolev võimuvõtmine ei saa olla tõsiseltvõetav. Viibisin Kremlis üle tunni, kuid olulist lisainformatsiooni ei õnnestunudki sealt toimuva kohta saada. Viidati vaid, et kuumad sündmused toimuvad Vene NSFV Ülemnõukogu hoone, nn Valge maja juures. Tormasin jalgsi mööda Kalinini prospekti Valge maja poole, kuid nähes saabuvaid tanke ja ehitatavaid barrikaade, loobusin peagi mõttest jõuda demonstrantide ja tankide piiramisrõngas olevasse hoonesse.

Läksin hoopis Eesti esindusse Sobinovski tänaval, helistasin mitmel korral Eesti Ülemnõukogusse Liia Hännile, kes asendas mind Maa-Keskerakonna (EMKE) fraktsiooni ja ka erakonna esimehe ametikohal. Kui Hänni kätte sain, olid äsja lõppenud EMKE fraktsiooni ja Rahvarinde Ühenduse koosolekud. Liia refereeris EMKE koosoleku tulemusi, kus oldi jõutud üksmeelsele seisukohale, et

olukord nõuab iseseisvuse väljakuulutamist ja selleks
tegevuskava väljatöötamist koostöös Eesti Komiteega.

Ta küsis ka minu seisukohta ja Moskvas kuuldut-nähtut. Vastasin, et nähtu põhjal on toetus putši korraldajatele kesine ning nende võim pole jõudnud Kremlisse. Toetasin seisukohta, et tekkinud võimuvaakumit ja segadust Moskvas tuleks iseseisvuse de facto väljakuulutamiseks ära kasutada ning julgustasin Liia Hännit tegutsema.

20. august, teisipäev

Otsustasin minna Vene NSFV Ülemnõukogusse. Pääs sinna jäi meelde ilmselt kogu eluks. Valget maja kaitses kaks ringi barrikaade, millest esimese moodustasid Jeltsini poolele üle läinud tankipolk ja teise Jeltsini üleskutsele vastanud vabatahtlikest tsiviilisikutest ja –autodest moodustunud Venemaa Ülemnõukogu kaitsjate ahelik. Hirmuäratavast, mürarikkast ja diisliõli järele lehkavast tankikolonnist läbisaamine läks oodatust kergemini. Piisas vaid NSVL rahvasaadiku töötõendi näitamisest. Seevastu tsiviilbarrikaad oli omakorda kahekihiline.

Kõigepealt tuli tõestada kuulumist Jeltsini demokraatlike jõudude toetajate hulka. Selleks piisas ENSV Ülemnõukogu töötõendi näitamisest, sest Eestit ja tema poliitikuid hinnati Moskva demokraatlikes poliitilistes ringkondades väga kõrgelt.

Moskva, 20 august 1991

Mind võeti barrikaadi siseringi, kuid Ülemnõukoguni jõudmine võttis veel tunni aega, sest seejärel uuriti täpsemalt minu tausta ja paluti nimetada mõningaid rahvasaadikuid, kes tõenäoliselt asuvad juba Ülemnõukogus ning võiksid mind tunda. Mul oli õnne, sest peagi saabus samasse barrikaadi pääslasse tol ajal Moskvas populaarne akadeemik Tihhonov, akadeemik Bronšteini lähedane sõber ja Eesti iseseisvuse toetaja. Ta oli teel Ülemnõukogusse ja sai õiguse võtta mind endaga kaasa.

Venemaa Ülemnõukogus nägin lähedalt Jeltsini kuulsat rõdukõnet rahvale, mis paljastas putši olemuse ja kaitses tärkavat demokraatiat Venemaal.

Enne keskööd sain Eesti Raadio uudiste toimetusest teada, et ENSV Ülemnõukogu võttis vastu otsuse “Eesti riiklikust iseseisvusest ja Põhiseadusliku Assamblee moodustamisest”. Kavandasin Eesti iseseisvusotsuse võimalikult kiiret tõlkimist vene keelde ja levitamist kohe peale selle teksti saabumist.

21. august, kolmapäev

Varahommikul jõudiski iseseisvusotsus faksiga Eesti esindusse ning Eesti Moskva esinduse töötaja Kalju Müürisepp korraldas selle tõlkimise vene keelde. Tõlkimise ajal arutasime Müürisepaga võimalikke teid Ülemnõukogu otsuse toimetamiseks Boris Jeltsinini.

Leidsime, et kõige kindlam juurdepääs Jeltsinini on Ülemnõukogu sekretäril Ivan Rõbkinil. Juba tuntud teed pidi läksin uuesti läbi kahekordse barrikaadi, nüüd juba kaaluka dokumendiga ning peale mõningat ootamist Ülemnõukogu sekretäri ooteruumis, tuli Rõbkin ise minu juurde.

Tutvustasin end lühidalt ja andsin dokumendi koos palvega toimetada see Jeltsinile. Ülemnõukogu sekretär luges põgusalt dokumenti ning lubas seda esimesel võimalusel Jeltsinile tutvustada. Ta vabandus, et ma ei saa dokumenti isiklikult üle anda, kuna Jeltsini juures käivad pingsad ettevalmistused Venemaa Ülemnõukogu erakorraliseks istungiks. Mõeldes viivu, palus I. Rõbkin mul ootama jääda.

Paarikümne minuti pärast kutsus ta mind talle järgnema, me sisenesime Vene NSV Ülemnõukogu istungitesaali ja istusime esimese rea ühele servale. Peagi algas Venemaa Ülemnõukogu erakorraline ja ajalooline istung Ruslan Hasbulatovi energilisel juhtimisel. Peale selle rakendamist andis Jeltsin lühikese täpse hinnangu putšile ja sündmustele NSV Liidus ning hakkas ette lugema kavandatavaid meetmeid olukorra stabiliseerimiseks Moskvas ja oma võimu teostamiseks Venemaal. Iga otsuse eelnõu pandi vahetult peale ettelugemist hääletamisele ning võeti reeglina ühehäälselt või valdava häälteenamusega vastu, ilma et hääli oleks loetud.

Kui sisepoliitilised otsused olid tehtud, luges Jeltsin ette ka valiku välismaalt saabunud vastukajasid putšile, nende hulgas lühendatult ka Eesti iseseisvusotsuse.

Boris Jeltsin tegi ettepaneku Eesti iseseisvuse tunnustamiseks, andes korralduse Venemaa Välisministeeriumil vormistada tunnustamise ametlikud dokumendid. Seega de facto esimesena tunnistas Eesti iseseisvust Venemaa, kuigi de jure allkirjastati otsus 24. augustil 1991.

Eesti iseseisvuse tunnustamiseks avaliku korralduse andmine Boris Jeltsini poolt juba 21. augusti pärastlõunal avas tee Eesti kiireks tunnustamiseks Islandi ja teiste riikide poolt, nende riikide ajakirjanikud jälgisid istungit rõdul ning edastasid Jeltsini öeldu välisriikidesse.
Ivar Raig 1990-ndate alguses
ERK liikmetest paljud on olnud Eesti Riigi uuestisünni juures, selles ka otsustavat rolli mänginud

Loe ka Ivar Raigi artiklit Eesti riigi sünni-, surma- ja taassünnitunnistustest

Read more: Jeltsin tunnustas Eesti iseseisvust 21. augustil 1991 – I. Raig

Eesti iseseisvuse otsustasid kaotada 23. augustil 1939 sõlmitud Nõukogude-Saksamaa mittekallaletungilepingu (tuntud kui Molotovi-Ribbentropi pakt, lühendatult MRP) koostajad ja allakirjutanud.

Sinu kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s