Tags

, ,

Oktoobris 2018 tähistas Rooma Klubi oma 50dat aastapäeva. Enamik ettekandeid on salvestatud. Põgusa ülevaate mitmepäevastest kohtumistest ja seminaridest on kirja pannud Juhan Telgmaa, Eesti Rooma Klubi peasekretär selle asutamisest tänaseni. 

Juhan Telgmaa, Roomast

Esimene päev kulus Rooma Klubi ehk Club of Rome (CoR) siseasjade arutlustele. Ilmekaim tulemus oli põlvkonna ja soo vahetus – senised säravad 80 kandis kaaspresidendid Ulrich von Weizsäcker ja AndresWijkman asendati silmapaistvate daamidega – Mamphela Ramphele on LAV-st ja Sandrine Dixson-Declѐve Belgiast.

Kaks päeva konverents ja selle mitmesugused alateemadesse jaotatud grupikohtumised võtsid käsitleda planeedi tänast ja prognoositavat tulevikku. Maailm on 50 aastaga tohutult muutunud – „Kasvu piiride“ mudel on põhilises osas muutusi õigesti prognoosinud, antropotseen on saabunud, see aga tähendab, et globaalsete muutuste mõjukaim faktor on inimkonna (oma koduplaneeti hävitav) käitumine.

Oli hulk veenvaid ettekandeid ja diskussioone. Põhjapanevaim neist vast CoR värskeima raporti „Transformationis feasible“ tutvustus, mis analüüsib üleilmselt kokku lepitud säästva arengu eesmärkide täitmise võimalusi ja pakub stsenaariumide kõrval ka tegevusplaani. Käsitletakse nelja stsenaariumi, millest ainult üks võimaldaks aastaks 2050 täita 12 eesmärki 17-st, kusjuures ülejäänud 5 tuuakse välja suure riskitsoonist. 9-st planetaarsest piirist jäävad mõningasse ohtu 4 – globaalne soojenemine, metsade degradeerumine, õhu saaste, mürkained pinnases ja vees (siis ka meis endis).

Praktilise meelega inimestel on siiski raske uskuda, et see suur plaan õnnestuks. Maailma valitsused peaksid selleks tegema ennenägematut sihikindlat omakasupüüdmatut koostööd. Kapitalistlik majandus praegusel kujul ei vii meid mujale kui hukatusse. Näiteks Hiina mudel oleks kohasem. Paljude vajalike muutuste seas peab ka rikkuse jaotus ühtlustuma. Kardan, et ainuüksi inimlik ahnus ajab asja untsu. 10% rikkaid peaks sel juhul rahulduma vaid 40% ühiskonna tuludega, nagu see oli 1990-ndatel. Näeme, kuidas tänase nimel ei hoolita vähimatki sellest, mis tagajärjed on homme. Maailm on jõhkraid näiteid täis, kõik kaetud vastutamatusega, sh poliitikute poolt. Võtmeküsimus on, kas tekib tahe ja kas inimloomus on valmis natukegi muutuma.

Tegelikult algab kõik meist endist ja just seda on inimestel raske mõista – jah, Sinu täna tehtud tegu mõjutab neid, kes Su ümber. Jah, Sinu jalajälg jääb mitte ainult nähtavasse maailma. Ja jah, Sinu valikud panevad paika need poliitikud, kellelt pärast tõsiste nägudega aru pärima hakkame. Meile siiani tuntud maailma hukus peame me kõik ütlema “ise tegi”.

Mida saab teha mingi klubi, nt inimesed, keda näete all olevatel piltidel? Soovitan minna Rooma Klubi kodulehele, uurida nende kohta, kes on seal ära toodud, vaadata, millega nad on sadu ja sadu innustanud. 

Mida saad Sina teha? Täna. Ja homme. Muutes pisut oma harjumusi, andes natukene tagasi selle eest, et Sul on soe vesi, elekter, WiFi, mugavad rõivad, soojade istmetega auto… Kas usud, et see on võimalik?

Mida saad teha Sina? Rooma Klubi on positiivne ja püüab mitte hädaldada või ilmalõppu kuulutada, vaid otsida võimalusi. Leia endale grupp, mis aitab kaasa nende teemade defineerimisele, selgitamisele ja lahenduste otsimisele. Kui Sa ei leia ise, anna meile endast teada – otsime Sulle kodukoha lähedase tegevusrühma. Meid on palju. Kuid ikka veel liiga vähe. Ja sellepärast on ka Sind vaja.

Pildid: Juhan Telgmaa