Tags

, , , ,

Neljapäeval, 25. märtsil – ZOOM

Eesti Rooma Klubi jätkab arutlusega teemal

Majandusmudel, rahasüsteem ja muutuste aeg

Arutlust modereeris Paul Tammert, ERK liige ja majandustoimkonna promootor.

Oma mõtted esitas Riho RAASSILD, makseasutuse juhtimise kogemusega IT spetsialist.

Arutelu hoidsid üleval ja oma kogemusi jagasid:

  • Ron LUVIŠTŠUK, kogemused pangandusest ja väikeettevõtlusest,
  • Rein JÄRVELILL, Setu ülemsootska ja Setu krooni projekti juht,
  • Airi HALLIK-KONNULA, Urvaste Külade Seltsi ja Urbani projektijuht
  • Rainer EIDEMILLER, Paide Pai projektijuht

Arutluseks valmistudes vaata:

ERK avalik ettekanne – Paul Tammert 25-02-2021: Majandusmudel, rahasüsteem ja muutuste aeg

Seekordne teema oli nii laiaulatuslik ja haarav (juba esimest salvestust vaatas >1000 vaataja), et otsustai teha arutlused mitmes voorus.

Ka saime selle käigus harjutada mitmeid uusi suhtlusvõimalusi ja valmistuda järgmisteks avalikeks või vähemavalikeks arutlsuteks moodsa tehnoloogia vahendusel.

Elades lootuses, et kunagi saame tagasi ka “normaalsuse”, on ERK valmis 2021 edasi minema samal viisil, nagu miljonid , õppijad, õpetajad, suhtlejad.

Esimene arutlus:
P. Tammert,
R. Raassild ja
R. Luvištšuk


Rooma Klubi sai aastal 1972 tuntuks raamatuga „Kasvu piirid“, millega juhiti inimkonna tähelepanu asjaolule, et lõputu kasv lõplikul planeedil pole võimalik. Selles raamatus prognoositi, et 2020 aasta paiku algavad dramaatilised muutused – ja need ongi alanud.

Mõtleme, miks on kapitalistliku turumajanduse mudel ja fiat-/võlaraha süsteem ammendamas oma arenguvõimalusi ja arutleme, millega seda saaks asendada.

Märksõnad: vabaturumajandus ja vabaraha, sotsiaalne turumajandus ja kaduraha, kohalik alternatiivraha.

Siia postitame teise avaliku arutluse salvestuse. Seda saab muidugi näha ka ERK FB lehel.

*** Küsimused debateerijatele on oodatud erk@roomaklubi.com arusaadava märgusõnaga/subjekt või FB messenger vahendusel ***