Tags

, , , , , , , , , ,

Eesti demograafiline seisund
ja selle suundumus

Riigikogu konverentsisaalis
Lossi plats 1a, Tallinn

17. veebruaril 2016

Vaata konverentsi lindistust siit

Konverentsi algataja on Riigikogu rahvastiku toetusrühm. Kutse

Lisalugemist:

  1. E. Tiit – Eesti rahvastiku koosseis aastail 2020-2035
  2. Ü. Kaevats – Säästev Eesti 21
  3. J. Uibu – Eesti rahvastik
  4. Ü. Vooglaid – Teadmine ja arvamine
  5. J. Uibu – Eesti arengumudel

Ettepanekud tegevusplaanide osas võib saata: Dr. Jaak Uibu <jaak.uibu@mail.ee>